Fibersprængning

Nielsen, Thomas, fysioterapeut

Hvad er en fibersprængning ?

En fibersprængning opstår, når flere muskelfibre i den samme muskel rives over.
En muskel er opbygget af muskelfibre, der er samlet i mange mindre bundter inde i muskelhinden. Muskelhinden omgiver hele musklen og sidder fast i musklens sener. Når der sker en fibersprængning, bliver et eller flere af de små muskelbundter revet over. Skaden sker som regel i de muskler der ligger yderst og bevæger to led i arme eller ben. Forlårets- og baglårets ydre muskler bevæger både hofteleddet og knæleddet, mens læggens ydre muskler bevæger både knæleddet og ankelleddet. I overarmen er det musklerne på forsiden og bagsiden, der bevæger både skulderleddet og albueleddet. Ved større fibersprængninger bliver store dele af musklen revet over, og i de mest alvorlige tilfælde bliver hele musklen revet over.

 

Hvordan opstår skaden typisk ?

Det sker typisk ved pludselige overbelastninger af musklerne. Det kan ske ved, at du pludselig skifter retning, strækker dig for at nå en bold, sætter kraftigt af, bremser op, slår hurtigt over i løb eller foretager en anden eksplosiv bevægelse.

 

Symptomer på en fibersprængning

Du vil føle et ”stik” eller et ”smæld” i musklen efterfulgt af smerter. Når du spænder musklen, vil du mærke smerte med det samme. Du vil i nogle tilfælde kunne mærke et ”hul” i musklen, præcis hvor fibersprængningen sidder.

 

Hvad kan du selv gøre ?

Der vil altid ske en blødning inde i musklen, når der sker en fibersprængning. For at begrænse blødningen, er det derfor vigtigt, at du i minutterne lige efter fibersprængningen lægger is og et stramt elastikbind lige over skaden og behandler efter RICE princippet. Hvis du ikke har is eller en ispakning, kan du binde noget stramt lige hen over stedet, hvor fibersprængningen er sket. Læg dig så ned og læg den skadede kropsdel op på en stol eller nogle sportstasker. Undgå helt at bevæge den skadede kropsdel i de 15 – 20 minutter, du ligger med ispakningen på. Når du har fjernet ispakningen, skal du beholde et stramt elastikbind omkring skaden. Du skal starte med at lægge bindet på mindst en håndsbredde neden for skaden og slutte mindst en håndsbredde oven for skaden.

I dagene efter skaden skal du fortsætte med at RICE behandle flere gange om dagen. Behold elastikbindet på, mellem isbehandlingerne, men sørg for, at det ikke er så stramt, at det lukker af for blodstilførslen.


Grunden til at du skal fortsætte RICE behandlingen er, at du skal begrænse dannelsen af ar i musklen på grund af blødningen. Jo større blødning, jo større er risikoen for, at der kommer et alvorligt ar i musklen. Et ar i musklen kan være med til, at musklen ikke opnår samme styrke og smidighed som før skaden. Det er derfor vigtigt, at du fra starten får stillet den rigtige diagnose og får den rigtige behandling.

 

Hvordan undersøger lægen skaden ?

Fibersprængninger kan opstå flere steder i musklen, og det er derfor vigtigt at finde ud af, hvor den præcist sidder. Du skal derfor blive undersøgt af en læge eller fysioterapeut, der kan finde ud af hvor skaden præcist sidder. Fibersprængningen kan sidde i overgangen mellem muskel og sene eller midt i selve musklen. I nogle tilfælde kan skaden sidde i selve senen, eller der hvor senen sidder fast i knoglen eller knoglehinden.

 

Behandlingsmuligheder

Lægen kan vælge at give dig gigtpiller for at tage smerterne og begrænse ardannelse i musklen. Fysioterapeuten kan behandle dig med is, ultralyd, massage og strækøvelser.

Muskelfibre heler hurtigt, 3 til 4 uger, men skal genoptrænes rigtigt for at opnå samme styrke og smidighed som før skaden. Mange fibersprængninger sker fordi musklen ikke var stærk og smidig nok til at klare de belastninger, den bliver udsat for. Så det er vigtigt lige at tænke på, om du har trænet nok til at gå i gang med din idræt på fuld styrke. Skaden kan også skyldes, at du tidligere har haft en fibersprængning samme sted, der har dannet et ar i musklen. Arret gør musklen stiv og usmidig, og øger dermed risikoen for en ny skade samme sted. Du skal derfor mærke godt efter, hvordan musklen har det, når du går i gang med genoptræningen. Det er vigtigt ikke at gå for hurtigt frem, da det øger risikoen for at skaden springer op igen, så du skal starte forfra. Følg derfor de råd du får af fysioterapeuten og lægen og gå først i gang med eventuel kamp eller konkurrence, når du har samme styrke og smidighed, som før du blev skadet.