Forreste ledbåndsskade i anklen (Syndesmose-Ruptur)

Larsen, Eilif , speciallæge, dr. med.

Overrivning af ledbåndet fortil mellem skinne- og lægben (syndesmose-ledbåndet, lig. tibio-fibulare anterius) kan forekomme som en isoleret læsion, men ses hyppigst i forbindelse med samtidig ankelfraktur.

 

Traumemekanisme

Vedrørende anatomien, se under ”Ankelskader” og Figur .
Skaden opstår i forbindelse med en udaddrejning af foden, samtidig med at denne er bøjet nedad.

 

Symptomer og diagnose

I skadesøjeblikket opstår der en stærk smerte fortil i anklen, men umiddelbart sjældent nogen større hævelse. Indenfor det 1-2 døgn kommer der mere hævelse beliggende fortil på anklen lidt opadtil og foran den udvendige anklekno. Da blødningen normalt er ret beskeden vil man sjældent se misfarvning af huden. Der er smerter ved præcist tryk over syndesmosen, mens der kun er smerter på ankelknoen, hvis der samtidig ar fraktur. Der udløses smerter ved opad bøjning af foden samtidig med at foden drejes udad.
Diagnosen kan være vanskelig at stille, og der skal foretages røntgenundersøgelse, dels for at se om der er fraktur, dels for at vurdere knoglernes indbyrdes afstande.

 

Behandling

På skadestidspunktet behandles efter RICE-princippet, men skaden bør bedømmes af læge. Dvs. kontakt skadestuen eller egen læge.
Der foreligger kun få undersøgelser vedrørende behandlingen af isoleret overrivning af syndemosen. Normalt tilrådes akut operation med sutur af ligamentet eller stabilisering med metalkrampe/skrue over syndesmosen. Viser røntgenbilledet en breddeøgning mellem skinne- og lægben, skal der foretages operation.
Foden skal aflastes i 4-5 uger, og i den tid må den ikke bevæges op over neutralstilligen (90 grader). Derefter kan træning begyndes primært med cykling, svømning og gummibånd, mens kuglebrættræning og jogging kan startes efter cirka 8-10 uger. Er der indsat metalkrampe eller skrue, skal disse fjernes før genoptagelse af løbeaktivitet.

 

Prognose

Smidigheden i syndesmosen vil almindeligvis være normaliseret efter 10-12 uger. I enkelte tilfælde kan der udvikles en forkalkning eller øget arvævsdannelse på stedet, som senere kan give anledning til smerter ved løbeaktivitet.