Grå stær (Katarakt)

MARS - Medicinsk faktadatabase

Hvad er grå stær ?

Katarakt indebærer at linsen i øjet er grumset. Gennem linsen brydes de lysstråler, som kommer ind i øjet til et billede på nethinden, så man ser skarpt. Linsen sidder lige bagved regnbuehinden og pupillen.

Under normale forhold er linsen klar. Gennemskinneligheden kan gå tabt ved skader, øjensygdomme eller visse andre sygdomme. Ved grå stær kan gennemskinneligheden blive dårligere på forskellige måder afhængig af, hvordan linsen bliver uklar.

 

Hvad er årsagerne til grå stær ?

Den hyppigste form for grå stær kommer med stigende alder og har ingen kendte årsager. Grå stær er forholdsvis almindelig blandt ældre mennesker. Omkring halvdelen af alle mellem 65 og 75 år har uklarheder i linsen. En hel del flere kvinder end mænd får grå stær.

Intet tyder på at sygdommen har noget at gøre med, om man ser på TV, hvor meget man bruger sit syn eller hvilke briller man har. Rygning, mangel på vitaminer og underernæring menes at kunne påvirke fremkomsten af visse typer af grå stær, men kun inden man begynder at få symptomer.

Grå stær er en sygdom som udvikles over lang tid. Oftest rammes begge øjne, som oftest efter hinanden. Ét øje kan til og med rammes af grå stær flere år inden det andet. Forløbet varierer meget mellem forskellige personer. Hos visse kan synet blive meget dårligt i løbet af blot nogle få måneder. Hos andre kan det tage mange år.

 

Hvad er symptomerne på grå stær ?

Ved den hyppigste form af grå stær bliver synet dårligere, når lysets vej gennem linsen bliver besværliggjort. Det er svært at se detaljer, f.eks. når man læser, laver håndarbejde eller ser på TV. Ansigter bliver sværere at genkende, ujævnheder på jorden ser man ikke. Hvis linsens uklarhed bliver yderligere forværret, har man også sværere ved at se kontraster og farver. Man ser uskarpt og mere eller mindre i grå nuancer. Eftersom sygdommen ofte udvikles over lang tid, vænner mange sig til forandringerne.

Symptomerne er lidt anderledes, når linsen bliver fortættet - en form for grå stær, som kaldes kernesklerose. Man bliver da mere nærsynet på det ramte øje, og synsfeltet bliver tåget.

En anden form for grå stær indebærer, at tynde uklarheder breder sig ud under linsens beskyttende kapsel. Man bliver da generet af at synet både bliver uklart og lysfølsomheden øger. Stærke lygter, lavtstående sol og til og med tændte stearinlys kan føre til, at man bliver blændet. Lysstrålerne spredes i forskellige retninger og trænger ikke samlet gennem linsen, omtrent som når modlys slår mod en beskidt bilrude.

Linsens uklarheder kan af og til splitte lysstråler. Ser man dobbelt eller flerdobbelt, når man ser med ét øje, plejer det at være tegn på grå stær.

Hvis specielt ét øje rammes af grå stær, opstår ofte en større forskel mellem øjnenes synsevne. Afstandssynet bliver dårligere, man hælder f.eks. vand ved siden af glasset o.l. Mange oplever at øjet med dårligt syn generer det andet øje, så selv dette ligesom dækkes af en hinde.

 

Hvordan behandles grå stær ?

Den eneste måde at behandle grå stær på, er at bortoperere den uklare linse og erstatte den med en kunstig linse. Nogen kendte muligheder at påvirke synsforløbet ved hjælp af medicin findes ikke.

 

Operation

Grå stær opereres som regel ved at øjets biologiske linse bliver opereret bort og erstattet med en kunstig linse. Den beskyttende kapsel, som linsen er indesluttet i, bibeholdes oftest ved operationen.

For at komme til linsen laves først en lille åbning i øjets væg og derefter en lille åbning i kapslen ved pupillen. Hos ældre mennesker består den biologiske linse af en hård inderkerne og en lidt blødere bark rundt om denne kerne. Den hårde inderkerne kan enten helt klemmes ud eller deles i stykker ved hjælp af ultralyd og suges ud. I dag anvender man oftest ultralyd og her behøver snittet gennem øjets ydervæg ikke at være så stort.

Den kunstige linse er lavet af plastik. Når den er placeret inde i kapslen og ligger rigtigt, kan operationen afsluttes. Hvis snittet er lille behøves ingen sting. Hvis snittet er større behøves et par enkelte sting.

 

Efter operationen

Ganske hurtigt kan patienten leve som sædvanligt igen efter en operation for grå stær. De fleste opereres med sammedagskirurgi.

Det plejer ikke at gøre ondt i øjet efter operationen. Derimod kan øjet se rødt og hævet ud de første dage efter operationen. Det er ikke farligt, men det kan være generende, hvis man f.eks. møder mennesker på sit arbejde. Mange vælger at blive hjemme ca. 1 uge efter operationen, selvom dette ikke er nødvendigt for helingens skyld.

Kravene om at man skal holde sig i ro efter operationen er ikke længere så store. Man skal undgå at trykke og klemme på øjet i tiden straks efter indgrebet. Man må gerne gå ture og man kan vaske sig som man plejer.

Øjet behandles med kortison i nogle uger efter operationen for at ardannelse samt belægninger på linsen skal undgås. Kortison gives som øjendråber, og næsten alle kan selv tage disse.

 

Synsevne med kunstig linse

Den kunstige linse er stiv og passer kun til syn på en vis afstand. Hvilken styrke linsen skal have, bestemmer man inden operation. Styrken beror bl.a. på øjets længe og hornhindens krumning. Ved hjælp af ultralyd måler man, hvor langt øjet er.

Man skal også bestemme, om øjet efter operationen skal se skarpt på lang afstand uden briller, eller om øjet skal være indstillet til at se på lidt nærmere afstand. Når man har gjort dette, regner en datamaskine den rigtige styrke ud på den kunstige linse. Trods udregningerne kan man ikke altid garantere, at øjet får eksakt den ønskede brydningskraft. Ofte bliver man nødt til at anvende briller, både når man skal se på lang afstand og på ting tættere på for at se rigtig skarpt.

Den indopererede linse har et filter, som fjerner en del af den ultraviolette stråling. Linsen er dog meget klarere end den biologiske linse, som er opereret bort. De fleste mennesker oplever derfor kontraster og farver meget stærkere efter en operation for grå stær.

Selv efter en grå stær operation kan man oplevet at blive blændet. Det beror på, at der kommer meget mere lys ind i øjet end tidligere. Efter et stykke tid plejer man at vænne sig til dette.

En del af de opererede, specielt yngre, kan oplevet lysringe og andre lysfænomener fra den kunstige linse. Også dette plejer at forsvinde med tiden og giver sjældent større besvær.

Andre som opereres kan begynde at skele let. Så længe øjnene ser ca. lige godt eller lige dårligt, klarer hjernen at samordne øjnene. Efter at et øje er opereret for grå stær kan balancen blive forstyrret og det kan forekomme, at man ser dobbelt.

 

Efterstær og andre sygdomme

Materialet i den kunstige linse forandres ikke, men synet kan alligevel blive dårligere efter et stykke tid. Det er ganske almindeligt at linsekapslen kan blive grumset. Hvis dette rammer øjets centrum, kan synet blive dårligere, eftersom brydningen af lysets stråler da bliver påvirket. Dette kaldes efterstær og kan let behandles med laser. Ved at lave en åbning i midten af linsekapslen forstyrres lyset ikke længere af uklarhederne i linsen. Laserbehandling af efterstær er smertefri og foretages ambulant.

Selv efter en operation for grå stær kan øjet rammes af andre sygdomme, som med tiden gør synet dårligere, f.eks. grøn stær (glaukom). Operationen for grå stær øger ikke risikoen for udvikling af disse sygdomme.

 

Tidspunkt for operationen

Operationen for grå stær afhænger helt af, hvilke synsproblemer sygdommen forårsager. Først skal en øjenlæge konstatere, at problemernes årsager grå stær og at patientens kondition er god.

Synsproblemerne kan være besvær med at klare hverdagens sysler som at læse, genkende folk og købe ind. Det kan også gælde problemer med at klare specielle ting, som man gerne vil gøre, f.eks. håndarbejde, gå på jagt, spille kort eller se på TV. Andre problemer kan gælde mulighederne for at køre bil, passe sit hjem eller arbejde.

Fordelene ved en operation skal vejes mod eventuelle ulemper. Ingen operation er risikofri. Komplikationer som gør at synet ikke bliver bedre opstår ved mindre end 1 % af operationerne. Ved ca. 1 - 2 af 1000 operationer kan operationen kompliceres af en svær infektion, så synet på øjet helt kan gå tabt.

 

Grå stær sammen med andre øjensygdomme

Af og til rammes et øje både af grå stær og en anden øjensygdom. Særlig hyppigt er det, at man både har grøn stær, aldersforandringer eller forandringer som følge af sukkersyge.

Ingen af disse tilstande er dog nogen direkte hindring mod en operation for grå stær. Operation kan dog kun afhjælpe de synsproblemer, som beror direkte på den grå stær. Den som har aldersforandringer i øjet får ofte svært ved at læse og genkende ansigter. Den som både har grå stær og grøn stær kan efter en operation for grå stær få svært ved at bevæge sig omkring, pga. af synsfeltet er beskadiget af glaukomsygdommen.