Hævelse af slimsække omkring knæet

Larsen, Eilif , speciallæge, dr. med.

For at forskellige vævsstrukturer kan bevæge sig i forhold til hinanden, findes der, blandt andet omkring mange led, indlejret en slimsæk (bursa). En bursa kan opfattes som en lukket pose, hvor de to indvendige flader er dækket af en tynd olie, som tillader at posens flader kan glide i forhold til hinanden. Også sener er omgivet af en lignende hinde, som medfører at en sene kan glide frit inde i sin omgivende bindevævsskede.
Slimsække findes således, hvor f. eks. en sene eller et senespejl passere en knogle og hindrer at disse “skurrer” mod hinanden. Slimsække findes ligeledes visse steder mellem hud og knogle. Hvis der ikke var nævnte slimsække ville huden over f. eks. knæskallen og albuen sidde fast bundet til knoglen, og man ville kun kunne bøje disse led indtil huden blev stram.

 

Årsager til hævelse af slimsæk

Hvis en slimsæk udsættes for et ydre tryk, f. eks et direkte slag eller der forekommer et hyppigt gentaget tryk, vil der kunne opstå en inflammation med hævelse af hinden i slimsækken og deraf betinget øget produktion af væske. En sådan tilstand benævnes bursitis.
Den hyppigste årsag til bursitis er fald på knæet, f. eks. hos målmænd, hvorved slimsækken foran knæskallen hæver (Figur 1). Er en senestruktur meget stram og er der samtidig mange gentagelser med bevægelser, hvor senen passerer over en knogle, kan den mellemliggende slimsæk blive irriteret og give anledning til bursitis.
Er der kommet et sår i huden over en slimsæk, kan det medføre en bakteriel infektion i slimsækken.

 

Hævelse af slimsæk i knæhasen

Ofte er der en forbindelse (åbning) mellem slimsække i knæhasen og ind til leddet, eller mellem to seneskeder omkring to nærliggende sener. Opstår der en irritationstilstand i knæleddet, som medfører en hævelse vil væsken fra knæet kunne presses ud i slimsækken. Lidt sjældnere kan en seneirritation give en tilsvarende lokaliseret hævelse, som ikke har forbindelse til selve knæleddet. En sådan hævelse kan være afgrænselig og tydelig at mærke, og kaldes en cyste. Tænk på en ballon, hvor halsen virker som en ventil, hvor væsken kan presses den ene vej, men har vanskeligt ved at komme tilbage. Når en sådan cyste findes i knæhasen benævnes den en Bakercyste (Figur 2). Bakercyster ses hyppigst hos personer med slidtage af brusken i knæleddet.

 

Symptomer

Der vil være hævelse og ofte en spænden, men ret få smerter i området. Foreligger der en Bakercyste vil presset i knæhasen øges, når knæet strækkes. Hævelse i slimsække tiltager ved aktivitet. I sjældne tilfælde kan hævelsen give anledning til tryk på kar og nerver, hvorved der kan opstå smerter ned i underbenet.
Er der en infektion vil der opstå rødme, øget varme og kraftige smerter.

 

Behandling

Primært behandles efter RICE-princippet.
Er der en infektion i slimsækken skal den behandles akut med drænering og antibiotika. Kontakt læge.
Er der ingen effekt af primære behandling kan der forsøges med inflammationsdæmpende medicin og injektion med kunstigt binyrebark-hormon. Består hævelsen i en Baker-cyste på trods af dette, skal årsagen til hævelsen i knæet behandles. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt med operativ fjernelse af slimsækken.

 

Prognose

Oftest god, men afhænger af årsagen til inflammationen i slimsækken.