Hand-, foot- and mouth-disease, børn

  Ravn, Susanne Holst, læge  

                     

 Hvad er hand-, foot- and mouthdisease ? 

 

 Hand-, foot- and mouthdisease har ikke noget dansk navn, men som det engelske navn antyder, drejer det sig om en sygdom, der primært angriber mund, hænder og fødder. Sygdommen er hyppigst forårsaget af coxsackievirus, men kan desuden forårsages af enterovirus 71, der synes at give et mere alvorligt sygdomsbillede med større risiko for komplikationer. 

 
 

 Hvem kan få hand-, foot- and mouthdisease ? 

 

 Hand-, foot- and mouthdisease kan ses i alle aldre, dog giver smitte med coxsackievirus langt størst risiko for symptomer hos mindre børn, hvorimod kun cirka én trediedel af skolebørn får symptomer og kun én tiendedel af voksne. Det skal understreges, at der ingen sammenhæng er mellem hand-, foot- and mouthdisease og sygdommen mund- og klovsyge, der ses hos kvæg. 

 
 

 Hvilke symptomer er der ved hand-, foot- and mouthdisease ? 

 
  •  Ved hand-, foot- and mouthdisease finder man fortil i munden (på tungen og kindens indside) hvidlige blærer, der hurtigt brister og efterlader en let blødende mundslimhinde, der hurtigt heler op. Blærerne og det efterfølgende sår er 4-8 mm i diameter.
  • Samtidig kan man ofte finde blærer på hænder og fødder (hænder hyppigere end fødder) samt eventuelt på ballerne. Disse varierer i størrelse fra 3-7 mm i diameter. Blærerne sidder hyppigst på hånd- og fodryg, men kan også findes i håndflader og fodsåler. 
  • Blærerne svinder i løbet af 5-7 dage.
  • Udover eventuelle gener fra blærerne er barnet relativt upåvirket.
  • Der er ikke nødvendigvis feber.
 
 

 Hvordan smitter hand-, foot- and mouthdisease ? 

 

 Hand-, foot- and mouthdisease smitter enten ved dråbeinfektion, det vil sige ved nysen eller hosten, hvorved virus, der findes i blærerne, spredes eller ved direkte kontakt med virus fra blærerne på hænder og fødder. Inkubationstiden er 4-6 dage. Forekommer med samme hyppighed hos begge køn. Forekommer hyppigst om sommeren eller i efteråret. 

 
 

 Hvordan behandles hand-, foot- and mouthdisease ? 

 

 Hand-, foot- and mouthdisease kan ikke specifikt behandles, idet det er en virusinfektion. Symptomatisk behandling i form af paracetamol (=panodil, =pinex, =pamol) ved smerter fra blærerne. Ved gener fra blærer/sår i munden, og deraf følgende spisebesvær, kan eventuelt gives lokalbedøvende/-rensende mundskyllevand til større børn, der kan spytte væsken ud igen. 

 
 

 Prognose 

 

 Hand-, foot- and mouthdisease er som regel en relativ mild sygdom uden komplikationer. Når infektionen forårsages af enterovirus 71 ses komplikationer som hjernehindebetændelse, hjernebetændelse og lammelser ikke sjældent.