Helvedesild, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er helvedesild ?

Helvedesild er en sygdom, der skyldes, at varicella-zoster-virus, der ligger gemt i kroppen fra den primære skoldkoppeinfektion, genaktiveres efter fornyet udsættelse for varicella-zoster-virus. Virus ligger gemt i nogle af nerverødderne langs rygraden. Disse nerver går ud til huden på kroppen, på arme og ben, således at nerverne på højre side af rygraden forsyner højre kropshalvdel og vice versa. Derfor vil udslættet altid gå lige til kroppens midtlinie.

 

Hvem kan få helvedesild ?

Sygdommen er sjælden hos i øvrigt raske børn, men ses hos børn, der af forskellige årsager har et nedsat immunforsvar (kronisk sygdom, behandling med kemoterapi ved f.eks. kræft, HIV/AIDS, immundefektsygdom mm.). Hyppigst er det bedsteforældre (eller forældre), der i forbindelse med barnets skoldkoppeinfektion og på grund af et aktuelt let hæmmet immunforsvar (idet den tidligere skoldkoppeinfektion jo skulle give fuld immunitet overfor varicella-zoster-virus) bliver smittet og får helvedesild.

 

Hvilke symptomer er der ved helvedesild ?

 
  • Helvedesild starter oftest med en stikkende, brændende og sviende fornemmelse på den ene side af kroppen eller på et område af en arm eller et ben.
  • Der er ofte let feber.
  • Hurtigt herefter fremkommer et rødligt udslæt, der hurtigt udvikler sig til blærer, der ligger i grupper. Blærer springer, og der kommer sårdannelse med skorpe på, nogenlunde som det ses ved skoldkopper.
  • Udslæt/blærer/sår ligger karakteristisk stribeformet ned ad armen, på tværs henover kroppen eller ned ad benet svarende til den påvirkede nerves forsyningsområde.
  • Karakteristisk er den skarpe grænse på midten af kroppen ved udslæt/blærer/sår på kroppen.
  • Der vil over de første par dage tilkomme flere friske blærer, som herefter danner sår.
  • Affektionen svinder helt i løbet af 1-2 uger.
  • Et mere aggressivt forløb, blandt andet med spredning over midtlinien, lungebetændelse, hjernebetændelse mm., ses hos børn med svært nedsat immunforsvar.
 
 

Hvordan smitter helvedesild ?

Helvedesild smitter via den væske, der er i blærerne, idet den indeholder masser af varicella-zoster-virus. I modsætning til skoldkopper smitter helvedesild normalt ikke via luftvejene, idet der ikke, som ved skoldkopper, sker en opformering af virus i luftvejene. Dog kan der hos børn med svært nedsat immunforsvar ske spredning af virus til andre del af kroppen end huden, og hermed kan smitten ske via luftvejene også (dråbeinfektion).

 

Hvordan behandles helvedesild ?

Helvedesild kan behandles med et af de få stoffer, der er virksomt mod et specifikt virus, acyclovir (= zovirax, =zovir), der ligeledes har nogen effekt overfor skoldkopper og god effekt overfor forkølelsessår, der er forårsaget af herpes simplex-virus, der er i familie med varicella-zoster-virus. Som ved forkølelsessår og skoldkopper er effekten afhængig af, hvor hurtigt behandlingen startes. Effekten er primært hæmning af nye elementer, hvorimod der ikke sker noget videre med de tilstedeværende elementer. Behandlingen skal helst startes indenfor de første 74 timer fra første symptom, hvorved sygdomsforløbet afkortes. Behandlingen gives som tabletbehandling, dog skal høj-risiko-patienter behandles med acyclovir direkte i blodbanen, det vil sige under indlæggelse.

 

Prognose

Almindeligvis heler affektionen i løbet af 1-2 uger uden ardannelse eller komplikationer. Idet det drejer sig om sårdannelse, kan der, som ved skoldkopper, komme bakteriel infektion i sårene og udvikle sig børnesår. Dette kræver naturligvis behandling med penicillin, oftest både som creme og tabletter.
For børn med helvedesild på grund af nedsat immunforsvar tilstøder lettere og hyppigere komplikationer i form af spredning til andre dele af kroppen f.eks. lungerne (lungebetændelse).