Hjernerystelse, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er hjernerystelse ?

Hjernerystelse er, som navnet siger det, en rystelse af hjernen. Dette sker typisk ved, at barnet falder, hvorved hovedet bremses mod en hård flade. Dette betyder, at hjernen bevæger sig i den hårde kraniekasse, hvilket giver risiko for, dels at hjernen rammer mod indersiden af kraniekassen, og dels at den rutscher mod den ujævne bund i kraniekassen. Resultatet af dette kan være at nerver forstrækkes, at blodkar går i stykker eller at hjernevævet reagerer med hævelser på mindre områder, der har ramt mod kraniekassen.

 

Hvem kan få hjernerystelse ?

Alle børn (og voksne) kan få hjernerystelse. Det ses hos såvel piger som drenge. Der er som sådan ingen sammenhæng mellem symptomernes sværhedsgrad og alder – symptomerne afhænger primært af, hvor kraftigt slaget mod hovedet er. Helt små børn (som også sjældnere slår hovedet) synes ikke at få lige så udtalte symptomer ved et slag mod hovedet, formentlig til dels på grund af den mere bløde og eftergivelige kraniekasse.

 

Hvilke symptomer er der ved hjernerystelse?

 
  • Umiddelbart i forbindelse med eller lige efter slaget mod hovedet kan ses en kortvarig bevidstløshed med efterfølgende kortvarigt hukommelsestab.
  • Herefter optræder hovedpine, kvalme og opkastninger samt træthed og eventuelt svimmelhed.
  • Ved sværere hjernerystelse kan barnet blive vrøvlende og uklar, have synsforstyrrelser, være svær at vække, klage over voldsom hovedpine eller ligefrem få kramper.
  • Symptomer som nævnt i forrige punkt er ikke normale for en almindelig hjernerystelse, og man bør straks søge læge.
 
 

Hvordan smitter hjernerystelse ?

Hjernerystelse smitter ikke.

 

Hvordan behandles hjernerystelse ?

Ved den lette hjernerystelse kan barnet observeres hjemme. Det er helt normalt, at barnet er træt og gerne vil sove (og det må det gerne), samt at barnet har let kvalme. Fremkommer der tiltagende opkastninger kontaktes lægen igen. Der skal være fred omkring barnet, og voldsomme lege og sport bør undgås. Desuden frarådes egenlæsning, computerspil og fjernsyn med henblik på at undgå kronisk hovedpine. Barnet må ikke lades alene. Man bør afvente start i daginstitution eller skole til barnet føler sig frisk (oftest minimum 2-3 dage), idet for tidlig opstart øger risikoen kronisk hovedpine med ledsagende træthed og koncentrationsbesvær.
Ved den sværere hjernerystelse (eller hvor faldepisoden ikke er set) bør barnet indlægges til observation på en børneafdeling. Her vil man særlig være opmærksom på barnets bevidsthedsniveau samt puls, blodtryk og størrelse af pupillerne. Formålet med dette er at vurdere, om der kan være risiko for, at barnet har pådraget sig en blødning enten omkring hjernehinderne eller i hjernevævet, hvilket sker meget sjældent. Ved mistanke om blødning foretages CT- eller MR-scanning af hovedet.
Ved et slag mod hovedet er der desuden en risiko for, at barnet har fået et kraniebrud, hvorfor der ved mistanke herom tages røntgenbillede af hovedet. Et eventuelt kraniebrud har ikke umiddelbart nogen betydning for hjernerystelsen, og kræver som regel ikke kirurgisk behandling.

 

Prognose

Langt de fleste får det godt i løbet af de første par døgn. Nogle få får efterfølgende en kraftig hovedpine, eventuelt med ledsagende hukommelses- og koncentrationsbesvær, støjoverfølsomhed, irritabilitet og svimmelhed, som kan vare op til mange måneder. Ekstremt få (<1%) udvikler efterfølgende (indenfor de første 3 døgn) en blødning mellem kraniekassen og yderste hjernehinde eller mellem hjernehinderne, hvilket må mistænkes, hvis barnets tilstand ikke bedres eller ligefrem forværres.

 

Relevante emner

Hovedpine, børn