Hovedpine, børn

Bisgaard, Anne-Marie, læge

Hvad er hovedpine?

Hovedpine er hyppigt forekommende hos børn og findes som hos voksne i forskellige former.
Hovedpinen kan være led i en infektionssygdom, bihulebetændelse, hjernerystelse, manglende væskeindtag, nedsat syn m.m. I sjældne tilfælde findes en alvorlig tilgrundliggende sygdom f.eks. meningitis.
Langt de fleste tilfælde af tilbagevendende hovedpine hos børn kan betegnes

 
 
 • Spændingshovedpine
 • Migræne
 
 

En del børn har begge typer.

 

Hvad er migræne?

Ved migræne arver barnet en øget tilbøjelighed til at få hovedpine ved påvirkning fra visse faktorer såvel i kroppen som fra omgivelserne. Ændringerne i hjernen ved et migræneanfald er ikke endeligt klarlagt. Man ved dog, at der sker en udvidelse af nogle af hjernens blodkar og en irritation af de smerteførende nervebaner.

Provokerende faktorer:

Flere ting kan fremprovokere et migræneanfald hos det enkelte barn.

 
 
 • Stress. En hyppig faktor er situationer, hvor barnet føler sig fysisk eller psykisk stresset. Der kan også være tale om en situation, som barnet har glædet sig meget til.
 • Uregelmæssigheder i barnets liv. D.v.s. for lidt, for meget eller for dårlig søvn; uregelmæssige måltider; sult.
 • Kraftigt eller flimrende lys.
 • Sukker. Nogle børn med migræne får anfald efter indtagelse af sukker specielt på en tom mave.
 • Visse tilsætningsstoffer.
 • Pubertet. Flere piger får migræne, når de går i pubertet.
 • Menstruation.
 • Smerter fra andre dele af kroppen.
 • Tobaksrygning; også passiv rygning.
 • Overdreven brug af hovedpinepiller kan i sig selv give hovedpine.
 
 

Hvad er spændingshovedpine?

Ved spændingshovedpine er der ofte muskelinfiltrationer i nakke, skulder eller ryg. Ansigtets muskler kan være ømme.
Mange forhold kan udløse spændingshovedpine:

 
 
 • Dårlige arbejdsstillinger i skolen eller hjemme ved f.eks. computeren.
 • Stresssituationer i barnets liv; både i skole og fritid.
 • Uhensigtsmæssig bidefunktion, som skævt sammenbid eller skæren tænder.
 
 

Hvem kan få hovedpine?

Migræne:
Migræne er arveligt betinget, og børn med migræne har derfor oftest slægtninge med migræne. De enkelte familiemedlemmer kan være ramt i varierende grad.
Børnemigræne karakteriseres i øvrigt ved:

 
 
 • Ca. 5% af børn før pubertetsalderen har migræne.- der er overvægt af drenge.
 • Ca. 10% af børn i pubertetsalderen har migræne.- der er overvægt af piger i denne aldersgruppe.
 • Migræne ses overvejende hos børn, der er over 3 år.
 • Børnemigræne kan vise sig anderledes end migræne hos voksne.
 • Der er ofte udløsende faktorer.
 
 

Spændingshovedpine:

 
 
 • Ca. 50% af skolebørn har oplevet spændingshovedpine. 1% af disse har hyppige anfald (over 14 dage hver måned).
 • Mange migrænebørn har også spændingshovedpine.
 • Overdreven brug af hovedpinepiller kan i sig selv give hovedpine.
 
 

Hvilke symptomer ses ved migræne?

Den hyppigste migræneform hos børn er migræne uden aura (om aura – se senere). Denne er karakteriseret ved:

 
 
 • Tilbagevendende tilfælde (mindst 5) af hovedpine.
 • Det enkelte hovedpineanfald kan vare i optil 72 timer.
 • Mindst to af følgende karakteristika skal være opfyldt ved migræne:
 
 
 
 • Halvsidig hovedpine; (mange børn, specielt de små har dobbeltsidig hovedpine)
 • Pulserende hovedpine.
 • Hovedpine i en grad, der hæmmer/forhindrer barnet i de daglige gøremål.
 • Hovedpinen forværres ved fysisk aktivitet.
 
 

-Der er ledsagefænomener:

 
 
 • Kvalme og/eller opkastning og/eller
 • Lys- og lydoverfølsomhed.
 
 

Migræne med aura:

Denne form for migræne er sjældnere hos børn end hos voksne.

Aura er fænomener, der optræder før eller samtidig med hovedpinen.

Aura viser sig ved synsforstyrrelser som sorte pletter, zig-zag mønstre, evt. forbigående tab af dele af synsfeltet. Barnet kan evt. have en fornemmelse af, at omgivelserne bliver små eller store. I sjældne tilfælde kan der være forbigående lammelser i den ene side af kroppen.

Auraen varer 10-30 minutter, evt. optil en time. Hvis der er flere aurafænomener kan de dog vare længere.

Herudover findes andre meget sjældne former for migræne.

 

Hvilke symptomer ses ved spændingshovedpine?

-Hovedpine af varighed på ½ time til 7 dage.
-Mindst to af følgende karakteristika ses ved spændingshovedpine:

 
 
 • Dobbeltsidig hovedpine
 • Trykkende hovedpine
 • Mild til moderat sværhedsgrad, som hæmmer, men ikke forhindrer de daglige gøremål
 • Der er ingen forværring ved fysisk aktivitet, men evt. bedring af hovedpinen.
 
 

Hvordan behandles migræne ?

Forebyggende behandling:

 
 
 • Evt. kendte provokerende faktorer bør undgås.
 • Barnet bør leve et regelmæssigt liv med gode sove-og spisevaner.
 • Regelmæssig motion.
 • Udstrækkende og afspændende øvelser.
 • Sikre gode arbejdsstillinger i skole og hjem.
 • Evt. undersøgelse af barnets bidefunktionen hos tandlægen.
 • Evt. undersøgelse af barnets syn hos øjenlægen.
 
 

Behandling af anfald:

 
 
 • Fysisk aktivitet.
 • Afslappende øvelser.
 • Ved svære anfald kan gives smertestillende medicin som paracetamol. Det er vigtigt, at den anbefalede dosis overholdes, da overdosering kan give svær forgiftning.
 • OBS! Overdreven brug af smertestillende medicin kan i sig selv give hovedpine.
 
 

Søg læge

 
 • Hvis barnet får pludselig voldsom hovedpine.
 • Hvis barnet har feber og opkastninger.
 • Hvis barnets vanlige hovedpine ændrer karakter.
 • Hvis barnet ændrer sig psykisk.
 • Hvis der er lammelser i kroppen eller påvirket syn.
 
 

Relevante emner

Hjernerystelse, børn