Indvendig ledbåndsskade i anklen (indvendig ankelforstuvning/Distorsion)

Larsen, Eilif , speciallæge, dr. med.

Overrivning af det indvendige ledbånd (lig. deltoideum) ses hyppigst i forbindelse med frakturskade i anklen, mens isoleret total overrivning af ligamentet er en relativ sjælden skade.

 

Traumemekanisme

Vedrørende anatomien se under ”Ankelskader” og Figur .
En isoleret skade af lig. deltoideum forekommer ved et kraftigt vrid udad af hælfod ofte samtidig med at hele foden drejes udad. Da bøjesenerne til fod og tæer har tæt relation til ligamentet, vil der komme blødning og hævelse omkring disse.

 

Symptomer og diagnose

Der kommer akut stærke smerter ledsaget af hævelse, og indenfor de første 1-2 døgn blålig farvning af huden under indvendige ankelkno, som undertiden kan strække sig ned under foden. Der er smerter ved alle bevægelser inklussive af tæerne, idet bøjesenerne til disse vil være med omgivende hævelse. Der er trykømhed lige under ankelknoen, men kun ringe ømhed på selve knoen. Vurdering af stabiliteten udføres ved at dreje foden udad, men er i den akutte fase svær at gennemføre på grund af smerter.
Det er oftest nødvendigt at foretage røntgenundersøgelse for at udelukke fraktur i ankelknoen eller højt i lægbenet, sidstnævnte er en hyppig ledsageskade.

 

Behandling

Umiddelbart behandles efter RICE-princippet. Skaden bør hurtigt vurderes af læge, kontakt derfor skadestue eller egen læge.
Er der ingen andre ledsageskader behandles som anført: Efter 4-5 dage, når hævelsen er tydeligt på retur, anlægges en stabiliserende ankel-tape. Tapen anlægges mens hælfoden holdes indad og forfoden roteres indad. Tapen skal skiftes hver 8. til 10. dag, idet den løsner sig, og samtidig kan der foretages pleje af huden. Der skal permanent anvendes stabiliserende tape eller anden fast bandage i mindst 5 uger, derefter i yderligere 7-8 uger til træning og sportudøvelse.
Er der kun sket skade af lig. deltoideum er det sjældent nødvendigt med operation, undtagen hvis der samtidig er sket et skred af sener eller fraktur.
Optræningen følger samme principper som for den udvendige ankelledskade (se ovenfor).

 

Prognose

Helingstiden er længere, fordi lig. deltoideum er tykt, og dermed tager det længere tid før hævelsen og inflammationen forsvinder. Der kan bestå længerevarende irritation omkring senerne med seneskedehindebetændelse, og i nogle få tilfælde vil en arvævsdannelse kunne føre til tryk på nerven under den indvendige ankelkno, som giver anledning til smerter, der stråler ind under foden.