Inflammation i underarmens sener, seneskeder og muskler

Angermann, Peter, speciallæge

Anatomi

Underarmens muskler er beliggende i den øverste tredjedel op mod albuen. På undersiden ligger der bl.a. 6 muskler, som styrer bøjningen af fingre og håndled og på oversiden ligger der 11 andre muskler, som styrer strækningen af fingre og håndled. Nogle af musklerne styrer op til 4 fingre og derfor er antallet af sener, som passerer håndleddet større end antallet af muskler på underarmen. På både overside og underside af håndleddet ligger der 12 sener, som bevæger håndled og fingre, d.v.s. 24 sener i alt (se illustration). Senerne er pakket ind i en seneskede, der gør at senerne bevæges uden friktion. Uden på seneskederne er senerne dækket af tværgående ledbånd på både overside og underside af håndleddet. Ledbåndene holder orden i senerne, så de ikke forskydes indbyrdes, når håndleddet bevæges og sikrer samtidig at senerne ligger stabilt ind mod knoglerne i alle positioner af håndleddet. På håndleddets overside danner ledbåndet 6 små kanaler, såkaldte kulisser, hvor der ligger sener i hver kulisse. På håndleddets underside ligger de fleste sener samlet i én fælles kanal.

 

Hvordan opstår skaden

Den mest almindelige årsag til inflammation i muskler, seneskeder og sener er overbelastning, f.eks. på grund af gentagne, énsidige bevægelser eller ved tryk udefra (redskaber, beklædning) eller indefra (knoglekanter, forsnævrede ledbånd). Uanset i hvilket væv inflammationen opstår, sker der en lokal ansamling af væske og betændelsesstoffer. Dette medfører smerter, ømhed, hævelse og varme i området samt eventuelt rødme af huden. Hvis de mikroskopiske fibre, som muskler og sener er opbygget af, læderes, kan der senere i forløbet dannes arvæv, som kan medføre mere kroniske symptomer.

Inflammation i muskler, seneskeder og sener ses hyppigt indenfor roning, kano og kajak, men også ved redskabsgymnastik og ketchersport.

 

Symptomer på skaden

Det er smerter, når hånd eller fingre bøjes og strækkes, hævelse og ømhed omkring det inflammerede område og eventuelt rødme og varme af huden over området. Ved inflammation i en seneskede kan der den første tid være en følelig karakteristisk knitren, når senen bevæges i seneskeden.

 

Hvad kan du selv gøre, når skaden er sket

Generelt gælder det, at jo før behandlingen sættes ind desto kortere vil skadespausen være. RICE princippet gælder for denne type af overbelastningsskader, hvor især hvile (Rest), is (Ice) og kompression (Compression) med bind eller lignende er vigtig. Ved hvile forstås at undlade de belastninger, der forårsager symptomerne, hvorimod anden træning som regel godt kan fortsættes. Isning af det inflammerede område skal fortages gentagne gange de første dage og bør fortsættes den første tid, når træning genoptages, som forebyggende isning af området efter træning. Formålet med kompression er først og fremmest at begrænse hævelsen, men det kan også være af værdi den første tid, at immobilisere det første led, som den skadede muskel eller sene bevæger, d.v.s. håndleddet.

Inflammation i muskler, seneskeder og muskler kan forebygges ved at øge belastningen ved træning gradvist og ved at anvende godt og korrekt tilpasset udstyr.

 

Hvordan undersøger lægen skaden i første omgang

Det er ikke altid nødvendigt at søge læge ved denne type af overbelastningsskade. Hvis symptomerne ikke aftager hurtigt eller de hele tiden kommer igen, bør man søge læge med erfaring i behandling af idrætsskader. Lægen vil først søge at stille den mere præcise diagnose for den pågældende inflammation. Dette kan kræve særlige undersøgelser så som røntgen- eller ultralydundersøgelse.

 

Behandlingsmuligheder

Lægens behandlingsmuligheder er at ordinere inflammationsdæmpende medicin (”gigtpiller”) samt eventuelt at behandle med gipsskinne eller anden skinne i 1-3 uger. Fysioterapi kan ligeledes komme på tale, men oftest først i forbindelse med genoptagelse af træning, for at forebygge ny inflammation. Behandling med blokader er kun undtagelsesvis relevant.

I specielle tilfælde med kroniske inflammationer af seneskeder eller sener, kan operativ behandling overvejes, typisk vil det dreje sig om spaltning af et forsnævret ledbånd ved håndleddet.