Influenza, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er influenza ?

Influenza er en virusinfektion forårsaget influenzavirus. Influenzavirus findes i tre forskellige typer, og det er forskelligt, hvilken af typerne der er den dominerende i årets influenzasæson. Samtidig ændrer disse tre influenzavirus sig på let på et mikroskopisk plan. Disse forhold gør, at man ikke én gang for alle kan vaccinere mod influenza, men er nødt til at vaccinere hvert år.

 

Hvem kan få influenza ?

Alle børn kan få influenza. Det konstateres hyppigst i alderen 5-15 år, hvilket formentlig skyldes, at mindre børn har mindre udtalte symptomer, og at disse symptomer overvejende ligner en større omgang forkølelse. Influenza ses stort set kun i vinterhalvåret. Cirka 30-50 % af børn får influenza over en vinter. Forekommer med samme hyppighed hos drenge og piger.

 

Hvilke symptomer er der ved influenza ?

 
  • Influenza starter pludseligt, oftest med en øvre luftvejsinfektion og feber.
  • Herefter tilkommer hovedpine, almen sygdomsfornemmelse og muskelømhed.
  • Hoste tilkommer, og denne kan vedvare et par uger udover ophør af infektionen.
  • Almensymptomerne varer i ukomplicerede tilfælde som regel 2-4 dage.
  • Mindre børn har de samme symptomer, men mindre udtalte.
 
 

Hvordan smitter influenza ?

Influenza smitter ved såkaldt dråbeinfektion, det vil sige, at virus spredes ved hosten, nysen mm. fra enten andre syge eller raske bærere. Virus kan påvises i sekret fra øvre luftveje (svælgsekret). Inkubationstiden er fra 1-7 dage, hyppigst 48-72 timer.

 

Hvordan behandles influenza ?

Influenza kan ikke specifikt behandles, men symptomerne kan mindskes, når det drejer sig om influenza A, ved indgift af stoffet amantadin indenfor de første 48 timer efter start på symptomer. Herudover er det primært symptomatisk behandling; rigelig væske, hvile og eventuelt paracetamol (=panodil, =pinex, =pamol).
Influenza kan forebygges med årets influenzavaccine. Vaccination anbefales kun til risikobørn, hvilket vil sige børn med kroniske lidelser for eksempel kronisk lungesygdom, cystisk fibrose, nedsat immunforsvar, medfødt hjertesygdom og lignende.
Ved sideløbende eller efterfølgende bakteriel infektion skal der naturligvis behandles med antibiotika.

 

Prognose

Prognosen er god, idet de fleste børn relativt hurtigt kommer over en influenza. Mindre børn udvikler hyppigere ledsagende infektioner så som mellemørebetændelse (25%) eller lungebetændelse, enten forårsaget af virus eller bakterier. I sjældne til fælde kan influenzavirus angribe muskulaturen (herunder hjertemuskulaturen) og give en muskelbetændelse.