Kighoste, børn

Bjerager, Mia, læge

Hvad er kighoste ?
Hvem kan få kighoste ?
Hvilke symptomer ses ved kighoste ?
Hvordan smitter kighoste ?
Hvordan behandles kighoste ?
Prognose

 

Hvad er kighoste ?

Kighoste er en børnesygdom, der skyldes en bakterie, der hedder Bordetella pertussis.
Selvom de fleste børn er vaccinerede mod kighoste, forekommer sygdommen af og til, da vaccinen ikke giver fuld beskyttelse og primært beskytter børnene, mens de er små. Kighoste er en sygdom med karakteristiske og voldsomme hosteanfald. Den har navn efter den karakteristiske kigen der kommer ved hosteanfaldene.

 

Hvem kan få kighoste ?

Alle kan få kighoste, også voksne.
I Danmark er næsten alle børn vaccinerede. Spædbørn under 3 måneder, der ikke er blevet vaccinerede endnu, er særligt følsomme. I løbet af barnealderen aftager vaccinationseffekten, men til gengæld er sygdommen ikke så voldsom, hvis man først rammes her.

 

Hvilke symptomer ses ved kighoste ?

Kighoste begynder som en almindelig forkølelse med snue og tiltagende tør hoste. Hosten optræder anfaldsvis.
Efter 1-2 uger kommer de karakteristiske hosteanfald. Disse hosteanfald er voldsomme. De kommer lige efter hinanden i serier og forhindrer barnet i at trække vejret.
Barnet bliver blårødt i ansigtet, og der kommer en hivende indånding imellem hosteanfaldene (en kigen).
Spædbørn kan dog sjældent lave denne kigen. Ved hosteanfaldene ophostes sejt slim og mange børn kaster også op.
Der kan være mange udmattende hosteanfald efter hinanden.
Efter 2-4 uger aftager de karakteristiske hosteanfald gradvist.
Hos spædbørn og uvaccinerede småbørn kan sygdommen få et alvorligt forløb med udtalt vejrtrækningsbesvær og indlæggelse på en børneafdeling er nødvendig.

 

Hvordan smitter kighoste ?

Smitten sker ved dråbesmitte gennem luften og ved direkte kontakt. Der er størst smitterisiko i forkølelsesstadiet. Efter de typiske hosteanfald er begyndt, aftager smitterisikoen gradvist og er svunden 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse.
Ved udsættelse for smitte kan børn være raske smittebærere. Hvis der i en daginstitution er tilfælde med kighoste, bør forældre være opmærksomme på at større børn således kan smitte små uvaccinerede spædbørn i familien.

 

Hvordan behandles kighoste ?

Diagnosen stilles sikkert ved, at lægen laver en podning fra svælget.
Medicinsk behandling er sjældent nødvendigt til større børn.
Antibiotika givet tidligt i forløbet, dvs. indenfor de første 1-2 uger, kan mildne og afkorte forløbet noget. Givet senere i forløbet har den ingen virkning.
Børn med kighoste befinder sig godt i frisk luft.
Kighoste kan være en farlig sydom for spædbørn, og kræver altid hospitalsindlæggelse på en børneafdeling. Spædbørn, der har været udsat for kighostesmitte, kan behandles forebyggende med antibiotika.

 

Prognose

For spædbørn kan kighoste være en farlig sygdom, og man bør altid søge læge, hvis man har mistanke til dette.
Hos større børn, specielt hos børn, der er kighostevaccinerede som små, er forløbet fredeligere.
Hele sygdomsforløbet varer 6-8 uger og går over af sig selv. Når børnene ikke virker syge mere, må de gerne komme i institution eller skole, også i den periode, hvor der stadig er en vis smitterisiko. De må dog ikke sendes i institutioner, hvor der er børn under et år, som endnu ikke er vaccinerede 2 gange.