Knoglebrud i mellemhånden

Angermann, Peter, speciallæge

Anatomi

Mellemhåndsknoglerne begynder ved håndroden og ender ved fingrene, som de bærer (se illustration). Der er fem mellemhåndsknogler på hver hånd, én for hver finger. Tommelfingerens mellemhåndsknogle er kortere end de øvrige, men bevægelig i det såkaldte rodled. De andre fire knogler kan kun bevæges lidt i deres led mod håndroden og er endvidere forbundet af ledbånd mellem knoerne, som gør at mellemhånden fungerer som en samlet enhed.

 

Inddeling

Brud i mellemhåndsknoglerne inddeles i uforskudte eller forskudte brud samt i brud uden for eller ind i leddene.

 

Hvordan opstår skaden

Brud i en mellemhåndsknogle kan opstå ved fald eller slag mod hånden fra en anden person, en bold eller lignende. Mellemhåndsbrud ses derfor særlig hyppigt hos håndboldspillere og boksere, men er også almindelige ved fodbold, basketball og ishockey.

 

Symptomer på skaden

Der vil umiddelbart være smerter og ømhed ved brudstedet, ligesom der hurtigt vil udvikle sig en hævelse af området. Endelig kan der være tale om mere eller mindre tydelig fejlstilling.

 

Hvad kan du selv gøre, når skaden er sket

Man skal snarest søge skadestue eller læge ved ovennævnte symptomer efter en håndskade, idet hånden skal undersøges, herunder oftest røntgenundersøges. Smerter og hævelse kan begrænses hvis hånden køles med is el. lign. umiddelbart efter skaden.

 

Hvordan undersøger lægen skaden i første omgang

Lægen vil undersøge hånden for at bekræfte muligheden for knoglebrud, men også for at fastslå om der er andre skader, f. eks. ledskred eller senelæsion. Røntgenundersøgelse vil vise, om der er knoglebrud eller ej samt bruddets karakter, f.eks. graden af forskydning.

 

Behandlingsmuligheder

Lægen planlægger behandlingen ud fra undersøgelserne. Målet er at sikre opheling af bruddet i så korrekt stilling som muligt, behandle eventuelle andre samtidige skader og at undgå komplikationer til behandlingen. Visse brud, herunder forskudte, ustabile brud, især hvis bruddet samtidig går ind i ledfladen, skal behandles med operation. Andre brud skal udelukkende behandles med gips- eller anden bandage efter at bruddet eventuelt er sat på plads manuelt.

Ved de almindeligste typer af mellemhåndsbrud er bandageringstiden 3-4 uger, men kan være længere. Det er vigtigt at bandagen ikke trykker eller generer huden f. eks. ved kanterne, samt at håndled og fingerled er anbragt i den korrekte position for at mindske risikoen for udvikling af ledstivhed (se billede). I den første tid efter fjernelse af bandagen er knoglehelingen endnu ikke 100 procent solid og det er derfor nødvendigt at beskytte hånden. Det er forbundet med risiko, at starte op med sport som håndbold eller fodbold før der er forløbet 2-4 uger efter fjernelse af bandagen. I særlige tilfælde kan der fremstilles en beskyttende bandage, som kan anvendes i perioder den første tid i forbindelse med arbejde eller sport.

 

Følgeskader og komplikationer

De hyppigste følgeskader til brud af mellemhåndsknoglerne er ledbåndsskader, ledskred og senelæsioner. Det er vigtigt, at disse skader opdages ved den første undersøgelse for at sikre korrekt behandling.

De hyppigste komplikationer er opheling af bruddet i fejlstilling, ledstivhed, manglende heling af bruddet og udvikling af slidgigt

Opheling i en moderat fejlstilling er ikke altid alvorlig, f. eks. kan en moderat vinkling af ring- eller lillefingerens mellemhåndsknogle være uden betydning. I andre tilfælde medfører fejlstilling betydelige gener. Dette gælder fejlstilling efter brud ind i leddene, fejlstilling af tommelfingeren og ved rotation af knoglen.

Efter fjernelse af bandagen er det helt normalt at fingerleddene føles stive i en til to uger. Dette kan modvirkes af knytte-strække øvelser. Efter visse brud eller efter længerevarende eller uhensigtsmæssig bandagering kan man forudse mere udtalt ledstivhed og hurtig behandling hos ergo- eller fysioterapeut kan da være nødvendig. Permanent nedsat bevægelighed af hånd- eller fingerled efter brud af mellemhåndsknoglerne er sjælden.

Manglende heling af brud i mellemhåndsknoglerne er sjælden. Behandlingen er operation eventuelt med knogletransplantation.

Udvikling af slidgigt efter brud i mellemhånden kan ses efter brud, som går ind i leddene, især hvis bruddet er helet op i forskudt stilling og forekommer oftest i tommelens rodled.