Knogle/brudskade på ledflade i anklen (Osteochondritis dissecans)

Larsen, Eilif , speciallæge, dr. med.

Osteochondritis dissecans (knogle/bruskskade) er en lidelse i et led, hvor et mindre område med brusk og oftest et lille underliggende stykke knogle ikke sidder normalt fast til omgivende ledflade (Figur ), eller i enkelte tilfælde ligefrem har løsnet sig som en frit liggende mus. I anklen kan lidelsen opstå uden erkendt traume (cirka 20 %), og ses da oftest i puberteten, men langt hyppigere opstår lidelsen efter et forudgående vridtraume (cirka 80 %). De almindeligste lokalisationer for nævnte lidelse er kanterne på rullebenet, men kan også ses på skinnebenets ledflade.

 

Traumemekanisme

Ved en forstuvning af anklen sker der tryk og vridbelastninger på ledfladerne. I skadesøjeblikket kan trykket på et lokaliseret område på ledfladen blive så stort, at blodforsyningen til området ødelægges, og brusk og underliggende knogle dør og løsner sig eventuelt senere fra resten af lefladen. En skæring over kanten på ledfladen kan medføre en afrivning af et brusk eller knogle/bruskstykke. Kommer et sådant stykke til at ligge løst i leddet som en mus, kan det komme i klemme og leddet ”låser”.

 

Symptomer og diagnose

I tilfælde af, at der ligger et løst brusk eller brusk/knoglestykke vil der komme pludselige aflåsninger, dvs. ankelleddet kan ikke bevæges til yderstillingen, og der vil samtidig være en jagende relativ kortvarig smerte. Sidder brusk/knoglestykket på plads, vil der efter aktivitet opstå murrende smerter og evt. en lille hævelse. Bevægeligheden vil være normal.
Der skal foretgaes røntgenundersøgelse så ledfladen på rullebenet ses frit. I en del tilfælde er det nødvendigt at supplere med CT-skanning (computer-tomografi) og sjældent MR-skanning (magnetresonans-skanning) eller kikkertundersøgelse (artroskopi).

 

Behandling

Drejer det sig om et løst knoglestykke er behandlingen operativ, hvilket kan foregå ved en åben operation og/eller kikkertvejledet (artroskopi). Hvis brusk/knoglestykket ikke er løst, og specielt hos teen-agere, skal aktiviteten reduceres og anklen beskyttes mod vridtraumer, idet knoglestykket kan vokse fast. Består smerterne på trods af dette i mange måneder, skal ovennævnte røntgenundersøgelser gentages, og en anden type operation bør da overvejes.

 

Prognosen

Efter operation vil cirka 80 % blive symptomfri efter et år. Prognosen er bedst hos unge uden et frit liggende brusk/knoglestykke.