Kontaktlinser

MARS - Medicinsk faktadatabase

Medicinske synspunkter på anvendelse af kontaktlinser

I øjeblikket anvender 5 – 6 % af befolkningen kontaktlinser. Linserne tilpasses af optikere og i mindre udstrækning af øjenlæger.

Kontaktlinser er enten bløde eller hårde . Langt de fleste mennesker benytter bløde kontaktlinser og kun om dagen, selvom der også findes linser, man kan bære, mens man sover. De mest almindelige linser er beregnet til at blive brugt i 2 uger, men det viser sig i praksis, at folk ofte går med dem i 4 uger. Proteiner og fedtstoffer i tårevæsken danner efterhånden belægninger på linserne og dette gør dem mere eller mindre ukomfortable. Dette problem modvirkes ved, at man kun anvender linserne en kort tid. En-dages linser, som man sætter ind om morgenen og smider væk om aftenen, er et godt alternativ. Det er også det mest bekvemme alternativ eftersom engangs-princippet hverken kræver rengøring eller desinfektion. Alle andre linser skal rengøres mekanisk, gnides fri for belægninger med en speciel rengøringsvæske daglig eller en gang om ugen, afhængig af belægningstendensen samt desinficeres mod bakterier og andre smitstoffer hver gang de tages ud af øjet og inden de sættes ind igen. Opbevaringsæskerne skal også regelmæssigt rengøres og desinficeres samt udskiftes efter en vis tid. Disse procedurer er meget nødvendige og forsømmelse heraf øger risikoen for alvorlig øjenbetændelse som kan føre til sår- og ardannelser i hornhinden samt nedsat syn. Den som ikke følger linsetilpasserens anvisningeregner sig ikke som bærer af linser og bør bruge briller i stedet.

Hornhinden er ikke som andre dele af kroppen forsynet med blodkar, eftersom den da næppe ville være helt gennemsigtig. For alligevel at kunne tilfredsstille det nødvendige behov for ilt, optager hornhinden ilt direkte fra luften. Ilten kan trænge igennem alle moderne kontaktlinser i større eller mindre grad, men de udgør alligevel en vis hindring for hornhindens kontakt med luften. Der kan også være betydelig forskel på forskellige linsers evne til at slippe ilt igennem. Ved mangel på ilt i hornhinden, øges indholdet af mælkesyre, og hornhinden hæver op, på samme måde som det sker ved mangel på ilt i muskler. En langvarig hævelse af hornhinden kan føre til mangekomplikationer f.eks. at det yderste cellelag bliver skørt. Sker dette, forårsager linsen små gnavesår. En normal hornhinde bliver næsten aldrig inficeret med bakterier, noget som jo også gælder for huden, men der kan let gå betændelse i småsår. Hvis et betændt hornhindesår (keratit) ikke behandles med det samme, kan følgerne for synet blive meget alvorlige. Selv om god ilttilførsel ikke er den eneste faktor som er vigtig for hornhindens sundhed og modstandskraft mod infektion, er den helt sikkert sammen med desinfektion af linsen den vigtigste faktor.
Det er vigtigt at diskutere valget af linser med den som tilpasserne linserne. Sørg for at få linser som ilten passerer let igennem selv om udgifterne eventuelt skulle blive noget højere. En helt ny generation af linser med ekstrem høj iltgennemstrøming er i øjeblikket under afprøvning. Det er eventuelt meningen at de skal kunne anvendes døgnet rundt i op til en måned.
Risikoen ved at anvende linser døgnet rundt med nuværende typer er 6 – 7 gange større end når man kun anvender linser om dagen.

 

Hvordan kan man undgå komplikationer som for eksempel infektiøs keratit og de alvorlige følger heraf ?

Hvis man er interesseret i kontaktlinser skal man opsøge en optiker eller en øjenlæge for at blive undersøgt, samt for at få prøvet og tilpasset linserne:

 
 
 • Det er vigtigt at diskutere linsernes evne til at lade ilten passere igennem og medvirke til et godt valg.
 • Det er vigtigt at linserne gøres rene som anbefalet
 • Linserne skal desinficeres hver gang de tages ud af øjet og inden de sættes ind igen.
 • Det er vigtigt at beholderen til linserne rengøres og desinficeres og udskiftes regelmæssigt.
 • Skift linserne så ofte det anbefales og forlæng ikke tiden mellem skiftene.
 • Brug aldrig linser døgnet rundt uden at det sker efter aftale med den, der har tilpasset linserne.
 • Gå til regelmæssige kontrol hos tilpasseren, ofte 2 gange om året. Dette er meget vigtigt fordi forskellige personer kan reagere helt forskelligt på f.eks. mangel på ilt i hornhinden og det er ikke noget man kan se på forhånd. Derfor er det afgørende med kontroller.
 • Køb ikke linser på postordre, eftersom man let mister de regelmæssige kontakter med tilpasseren og også øjenkontrollerne er meget vigtige.
 • Det er vigtigt altid at have brugbare briller med på f.eks. rejse, så man om nødvendigt kan skifte fra linser til briller.
 • Anvend aldrig linser ved forkølelse eftersom risikoen for øjeinfektion da er meget større.
 • BRUG ALDRIG linser i et rødt øje eftersom det kan være et tegn på en begyndende infektion, som i så fald forværres betydeligt hvis man fortsætter med at anvende linser. Tag linsen ud MED DET SAMME. Hvis du trods dette ikke bliver bedre i løbet af et døgn, skal du STRAKS opsøge din linsetilpasser eller en øjenlæge. Tidlig indsat behandling er meget vigtig for at forhindre alvorlige følger af en infektion i hornhinden.