Kryptorkisme, børn

Bisgaard, Anne-Marie, læge

Hvad er kryptorkisme?

Ved kryptorkisme mangler en eller begge sten (=testikler) i drengens pung. Kryptorkisme kaldes også retentio testes.
Stenene dannes hos fosteret i bughulen og vandrer ned i pungen, hvor de som oftest findes, inden drengen fødes.

Ca. 3% af drenge fødes dog med manglende sten i pungen d.v.s. med kryptorkisme.
20% af disse drenge mangler begge sten i pungen.

Hvis testiklen ikke er vandret ned i pungen findes den et sted på den normale vej d.v.s. i bughulen, i lyskekanalen eller umiddelbart udenfor denne. I meget sjældne tilfælde findes testiklen ikke; den er enten ikke dannet eller er gået til grunde.

Sten, der var i pungen ved fødslen kan senere i barndommen vandre op af pungen. Dette kan være udløst af kulde, stress eller ved en undersøgelsessituation hos lægen. Når drengen er afslappet f.eks. er i bad kan stenen vandre ned i pungen igen. Dette fænomen er hyppigst hos drenge i 5-9 års-alderen.

Stenene har to funktioner:

 
 
  • Dannelse af mandligt kønshormon (testosteron)
  • Dannelse af sædceller
 
 

Mænd med kryptorkisme er i øget risiko for at få forringet sædkvalitet og kan derfor have sværere ved at få børn end normalt. Risikoen er væsentligt forøget, hvis begge stenene mangler i pungen. Herudover er der en lille øget risiko for at udvikle kræft i stenen. Af disse to årsager er det vigtigt, at drenge med kryptorkisme behandles, hvis stenen ikke kommer ned i pungen af sig selv.

Hos ca. halvdelen af drenge med kryptorkisme kommer stenene ned i pungen af sig selv. Dette sker oftest inden drengen er 6 måneder og senest inden 12-måneders alderen.

 

Hvilke symptomer ses ved kryptorkisme?

Der ses ingen symptomer på kryptorkisme hos det nyfødte barn.
Alle drenge bliver på fødegangen/barselsgangen undersøgt for kryptorkisme.
Hvis stenen ikke kommer ned i pungen af sig selv skal barnet henvises til behandling.
Selvom stenen ikke er i pungen danner den mandligt kønshormon, således at drengen går i normal pubertet.

 

Hvordan behandles kryptorkisme?

P.g.a. risikoen for nedsat sædkvalitet og evt. senere kræftudvikling er det vigtigt, at drenge med kryptorkisme behandles.

Operation:
Drenge, der mangler begge sten i pungen kan have yderligere svært ved at få børn, og det er derfor hensigtsmæssigt, at de opereres, inden de bliver to år.

Drenge, der mangler en sten i pungen kan vente med operation indtil 4-5 års alderen.

Hormonbehandling:
I stedet for operation har nogle drenge god effekt af hormonbehandling.

Ved at give hormonet “humant chorion gonadotropin”, som udskilles i urinen hos gravide kvinder kan ca. 20% af stenene bringes ned i pungen. Behandlingen gives som indsprøjtning f.eks. to gange om ugen i tre uger.

Hormonbehandling kan gives til drenge, der er fyldt 4 år, ikke er gået i pubertet og hvor der ikke er noget, der forhindrer stenen i at komme ned i pungen (f.eks. lyskebrok).

Der er størst succes med behandlingen i tilfælde, hvor stenen indimellem er i pungen eller tidligere har været det.

 

Prognose

Evnen til at kunne få børn øges ved at stenen bringes ned i pungen.
De fleste drenge, der har manglet en sten, som er kommet på plads i pungen har således normal evne til at kunne få børn.
Mange af de drenge, der har manglet begge sten i pungen kan have svært ved at få børn, men det kan hjælpe at operere dem specielt, hvis de opereres, inden de bliver to år.

Drenge med kryptorkisme har større risiko end andre drenge for senere i livet at udvikle kræft i stenen. Det er dog kun omkring 5% af alle tilfælde af kræft i sten, der har forbindelse til kryptorkisme.