Læbe-ganespalte, børn

Bisgaard, Anne-Marie, læge

Hvad er læbe-ganespalte?

Læbe, gumme og gane dannes i de første måneder af fosterlivet. Dette sker ved sammensmeltning af væv, der mødes. Hos ca. 2 ud af 1000 nyfødte sker dette på et forkert tidspunkt, og børnene fødes med en læbe og/eller ganespalte.

 
 
 • 25% af børnene har en isoleret læbespalte.
 • 25% af børnene har isoleret ganespalte.
 • 50% af børnene har en kombineret læbe-ganespalte.
 • Ved læbespalte ses oftest ledsagende gummespalte.
 • Ved ganespalte er der direkte forbindelse mellem mund og næse.
 • Spalterne kan være enkelt- eller dobbeltsidige.
 • Behandlingen er centraliseret og foregår via Tale-og Høreinstitutterne i Københavns og Århus Amt.
 
 

Hvem kan få læbe-ganespalte?

 
 • Der fødes omkring 140 børn om året i Danmark med læbe og/eller ganespalte.
 • Man kender ikke årsagerne til læbe-ganespalte, og det kan derfor ikke forudsiges, hvilke børn, der rammes.
 • Arv har en betydelig rolle, men der ses dog ikke flere tilfælde i en familie.
 
 

Hvilke symptomer ses ved læbe-ganespalte?

 
 • Spalterne opdages straks efter fødslen.
 • Fødestedet tager herefter kontakt til Tale- og Høreinstituttet. Herfra kommer en specialuddannet sundhedsplejerske på besøg på barselsgangen indenfor de første dage. Hun giver forældrene vejledning i ernæringen af barnet og giver yderligere information om misdannelsen og behandlingen af denne.
 • Spiseproblemer (se under behandling).
 • Børn med ganespalte kan før operationen ikke sige alle lyde, som jævnaldrende.
 • Der er tit forstyrrelser i tandudviklingen; specielt ved læbe-gummespalte. Ved isoleret ganespalte er gummen og dermed tandudviklingen ikke påvirket.
 • Ganespalte øger risikoen for problemer med ørerne. Børnene får således nemmere væske i mellemøret og dermed tendens til nedsat hørelse.
 
 

Hvordan behandles læbe-ganespalte?

Børn med isoleret læbespalte kan sædvanligvis ammes.
Børn med ganespalte kan ikke danne et undertryk i munden og derfor ikke sutte. De må ernæres via en plastiksutteflaske, som er påsat en speciel sut. Man kan hjælpe barnet ved at trykke på flasken. Barnet kan få udmalket mælk fra sin mor.
Børn med læbespalte opereres, når de er ca. 2 måneder gamle.
Børn med ganespalte opereres ca.1½ år gamle.
Der kræves evt. flere operationer.
Ved væske i mellemøret kan det være nødvendigt at lægge dræn i trommehinderne, så barnets hørelse ikke påvirkes.
Når der kommer blivende tænder (fra ca. 6 års-alderen) kan der være behov for tandregulering.

 

Prognose:

Barnet vil også efter operationerne blive fulgt på et af taleinstitutterne.
Nogle børn vil have behov for talepædagogisk støtte i en periode.

Der kan senere blive tale om tandregulering og evt. kosmetiske operationer.