Ledskred af knæskallen

Winge, Søren, speciallæge

Hvad er ledskred af knæskallen ?

Ved ledskred af knæskallen glider knæskallen ud af dens føringsfure på lårbenet og lægger sig på kæets yderside. Herved overrives de vigtigste knæskalsstabiliserende ledbånd fra deres udspring fra henholdsvis knæskallen inderside og lårbenets inderside. I visse tilfælde glider knæskallen kun delvist ud og på plads igen med det samme. Det kaldes nærledskred. Uanset om det kun har drejet sig om et nærledskred kan der være sket skade på ledbåndene.

 

Hvordan opstår skaden typisk ?

Både ledskred og nærledskred kan ske enten ved et direkte slag mod indersiden af knæskallen eller et vrid i knæleddet f.eks under fodbold. Ledskred af knæskallen sker hyppigere hos folk med løse led, lav føringsfure eller kalveknæ. Når knæskallen først har været ude af led en gang er der meget stor risiko for nye ledskred og nærledskred.

 

Symptomer på ledskred af knæskallen ?

Lige når skaden sker ligger knæskallen på ydersiden af knæskallen og der er voldsomme smerter. I visse tilfælde glider knæskallen på plads af sig selv med det samme. Knæet hæver op idet der ofte kommer blod i leddet. I tilfælde af nærledskred er det ikke sikkert du bemærker at knæskallen har været af led men der vil komme smerter og hævelse. Som regel vil der være færre symptomer jo flere gange du har haft knæskallen af led. I tllfælde af nærledskred bemærker du ofte kun at knæet låser kortvarigt idet knæskallen kun glider delvist ud og hurtigt på plads igen.

 

Hvad kan du selv gøre når skaden er sket ?

Det vigtigste er at holde benet i ro, hæve det så højt som muligt og lægge en komprimerende forbinding på knæet. Det en god ide hvis du har mulighed for at lægge en ispose eller en pose frosne ærter på knæet under den komprimerende forbinding dog ikke direkte på huden. Forsøg at holde benet højt og bevar den komprimerende bandage og isposen på indtil lægen ser knæet. Derefter skal du kontakte en læge eller tage på skadestuen for at få undersøgt og røntgenfotograferet knæet.

 

Hvordan undersøger lægen skaden i første omgang ?

Hvis lægen finder at knæskallen fortsat er ude af led sætter lægen den plads med det samme ved at strække benet og skubbe den på plads. Selve påpladssætningen er smertefuld men så snart knæskallen er på plads mindskes smerterne. Derefter undersøger lægen om der er tegn på skade på andre ledbånd og menisker. Da ledskreddet kan medføre at der kommer en løs ledmus er det vigtigt at det røntgenfotograferes.

 

Behandlingsmuligheder ?

Hvis knæet er voldsomt hævet er det muligt at Iægen tømmer det for blod ved hjælp af en nål. Derefter Iægges benet i gips eller man vælger at operere med det samme. Der er fortsat uenighed blandt lægerne om man skal gipsbehandle eller operere knæet med det samme. Der er fortsat ingen der med sikkerhed kan sige hvilken behandling der er bedst. Hvis knæskallen tidligere har været ude af led vil man som regel ikke operere med det samme men muligvis opskrive dig på venteliste til en knæsskalstabiliserende operation. Uanset hvilken behandling der vælges er der risiko for at knæskallen igen kan gå af led eller at der kommer tendens til nærledskred. Træning af lårets muskler specielt på lårets inderside kan formindske denne risiko. Da det er vigtigt at træne på den rigtige måde bør du blive vejledt af en fysioterapeut. Hvis du føler at knæskallen er ustabil kan en knæneoprenbandage med knæskalsstøtte af og til hjælpe. Den kan du få hos en bandagist ved hjælp af en henvisning fra din egen læge. Selvom du i første omgang har fået gipsbehandling kan man på et senere tidspunkt forsøge at stabilisere knæskallen ved en operation hvis der tegn på at knæskallen er ustabil.

 

Følgeskader ?

Ledskredet af knæskallen kan medføre at der afsprænges en lille knogle eller brusk ledmus fra enten knæskallen eller lårbenet som senere kan give anledning til aflåsninger. Ledmusen kan fjernes ved en kikkertoperation. Hvis ledskredet er opstået efter et vrid er der en lille risiko for at der også kan være skade på korsbånd og/eller menisker.