Lyskebrok , børn

Bjerager, Mia, læge

 

Hvad er lyskebrok?

Lyskebrok skyldes en huddækket svaghed i bugvæggen, således at tarmindholdet poser ud som en bule i lysken. Hos børn skyldes det en lille medfødt defekt, en manglende lukning af den nederste del af bughinden.
Bulen i lysken kan være til stede hele tiden eller komme og gå, men man vil næsten altid kunne se den når barnet skriger, fordi så bliver trykket inde i bughulen højt og brokket presses ud af brok-porten, det svage sted.

 

Hvem kan få lyskebrok?

Hos børn er lyskebrok en medfødt tilstand. Der kan godt gå nogle uger inden forældrene lægger mærke til brokket. Det er en ret almindelig tilstand, ses hos 3-4% af drengebørn og 10 gange så sjældent hos piger. Det er hyppigere hos børn der er født meget for tidligt.

 

Hvilke symptomer ses ved lyskebrok?

 
 • Lyskebrokket kan være fremme hele tiden eller i perioder.
 • Det ses som en bule, der poser sig ud i lysken.
 • Det er som regel kun i den ene side, men det kan være på begge sider.
 • Hos drenge kan det pose sig ned i pungen, som så er stor i den ene side.
 • Det er næsten altid fremme, når barnet skriger.
 • Nogle børn virker forpinte og urolige i perioder og har måske ondt i maven.
 • Selve brokket, eller bulen skal altid være blød at føle på. Man skal ved at trykke forsigtigt på det, kunne proppe det ind igen. Når man gør dette, vil man kunne fornemme, at det er tarme, man trykker på, evt. vil man kunne høre tarm gurglen.
 • Store brok kan sagtens sættes på plads uden smerter.
 
 

Hvis man har et barn med et lyskebrok, skal man altid kontakte lægen hvis:

 
 
 • Brokket bliver siddende ude og ikke forsigtigt kan manipuleres på plads.
 • Hvis brokket er hårdt og ikke blødt.
 • Hvis brokket bliver rødt, mørkt eller misfarvet.
 • Hvis barnet virker generet af det og forpint.
 
 

Hvordan smitter lyskebrok?

Det er ikke smitsomt.

 

Hvordan behandles lyskebrok?

Risikoen er, at et brok kan sætte sig fast og tarmene kan blive afklemt, og dette kan resultere i manglende blodforsyning til den el af tarmen.
Hvis man ikke selv ved forsigtighed kan manipulere brokket på plads skal man søge læge.
Oftest kan man på sygehuset efter at have give barnet noget afslappende få brokket på plads igen. Alle børn med lyskebrok skal opereres på et tidspunkt. Det er forskellig praksis på de forskellige sygehuse hvilken alder barnet skal have på operationstidspunktet. Det er afhængigt af, om barnet har nogen symptomer i form af uro og skrigen og om der har været episoder, hvor brokket har siddet fast og ikke har været til at manipulere ind.

 

Prognose

Prognosen er god. Det er en mindre operation, hvor man oftest kan udskrives samme dag om aftenen. Enkelte børn får dog brok igen og må opereres igen.