Mæslinger, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er mæslinger ?

Mæslinger er en smitsom børnesygdom med udslæt, som forårsages af et virus kaldet morbillivirus. I Danmark vaccineres mod mæslinger i form af MFR (mæslinge-fåresyge-røde hunde)-vaccinationen. Denne vaccination gives første gang i 15 måneders alderen og herefter igen i 12 års alderen. Vaccinationsdækningen i Danmark er omkring 85%.

 

Hvem kan få mæslinger ?

Alle ikke-vaccinerede børn kan få mæslinger. Forekommer med samme hyppighed hos drenge og piger. Efter indførelse af MFR-vaccinationen ses mæslinger uhyre sjældent i Danmark, men der er i udlandet efter indførelsen af vaccinen set epidemier i områder, hvor en høj procentdel af befolkningen fortsat er uvaccinerede og dermed modtagelige for smitte af morbillivirus. Der ses dog fortsat omkring et halvt hundrede tilfælde pr.år, hvoraf alle enten har været under 15 måneder (tidspunktet for første vaccination), kun har været vaccineret én gang eller er uvaccinerede.

 

Hvilke symptomer er der ved mæslinger ?

 
 • Mæslinger forløber i to stadier:
 • Den første stadie indledes med feber, hoste og lysfølsomhed samt snue, og ligner mest af alt en kraftig forkølelse.
 • I denne fase ses på kindens indside små hvidlige pletter (sandkorn) med omgivende rødme, kaldet ”Koplikske pletter”. Optræder typisk 1-2 dage før udslættet fremkommer.
 • Efter 3-4 dage kan temperaturen falde, og sygdommen i op til et par dage virke i aftagende.
 • Herefter atter høj feber samt fremkomst af et småprikket, lyserødt udslæt, der starter bag ørene og i ansigtet.
 • Udslættet breder sig de næste par dage til kroppen og herefter ud på arme og ben.
 • Udslættet flyder efterhånden sammen til uregelmæssige pletter eller plamager, der nu får en højrød til brunlig farve.
 • Udslættet er ikke kløende.
 • Udslætsstadiet varer ca. 3-5 dage, og feberen samt forkølelsessymptomerne vedvarer i dette stadie.
 • Hele mæslingeforløbet varer ca.8-10 dage.
 • Diagnosen kan stilles med sikkerhed ved i en blodprøve at påvise antistoffer mod mæslingevirus. Desuden kan der dyrkes virus på blod, urin eller næsesekret.
 
 

Hvordan smitter mæslinger ?

Mæslinger smitter via sekret fra næse, svælg og mund, som i forbindelse med hosten, nysen mm. bliver spredt i luften, og hermed får adgang til nye værter.
Inkubationstiden er 10-11 dage, og barnet smitter fra 2-3 dage før sygdomsstart samt under hele sygdomsfasen.

 

Hvordan behandles mæslinger ?

Mæslinger kan kun behandles symptomatisk, idet der ikke findes medicin mod mæslingevirus. Ved utilpashed på grund af feber eller ved smerter kan der gives paracetamol (=panodil, =pinex, =pamol). Barnet bør holdes hjemme fra daginstitution/skole, indtil feberen er forsvundet, både af hensyn til at mindske smitten til andre børn, og af hensyn til barnet selv, der oftest vil være påvirket alment af feberen.
Den vigtigste indsats omkring mæslinger er forebyggelse af infektionen i form af MFR-vaccination, der tilbydes ved 15 måneders undersøgelse hos egen læge og igen i 12 års alderen. Der er ingen tvivl om, at vaccinen har været en stor gevinst, idet de tre børnesygdomme, der er indeholdt i vaccinen, er blevet en sjældenhed, og de alvorlige komplikationer (for mæslinger især hjernehindebetændelsen, der betyder risiko for hjerneskade, høreskade og multihandicap) er minimeret. Det er vigtigt, at vaccinationen sker fuldt og til de angivne tider, idet uvaccinerede eller ikke-optimalt vaccinerede børn ellers risikerer at blive smittet i en alder, hvor risikoen for alvorlige og livstruende komplikationer er stor. Risikoen for alvorlige følger stiger nemlig med alderen. Alvorlige vaccinationskomplikationer er yderst sjældent optrædende i Danmark. Mulige komplikationer registreres og vurderes på Statens Seruminstitut, og der arbejdes løbende på forbedring af vaccinerne, således at selv de lette bivirkninger, så som ømhed og irritation af vaccinationsstedet, kan minimeres. Efter såvel infektion som vaccination med MFR-vaccine er der livslang immunitet.

 

Prognose

De fleste børn har mæslinger uden komplikationer. Det ses lejlighedsvis, at børn får mellemørebetændelse eller lungebetændelse (som så er forårsaget af bakterier) i forbindelse med mæslinger. Disse kan behandles med antibiotika.
Desuden ses, efter at udslættet er begyndt at blege af, at mæslingevirus spreder sig til en hjernebetændelse, som giver sig udslag i, at barnet påny får høj feber og bliver sløv og omtåget. Såfremt dette optræder, skal naturligvis straks søges læge.

 

Relevante emner

Skarlagensfeber, børn