Malignt melanom i bageste regnbuehinde

MARS - Medicinsk faktadatabase

Malignt melanom i bageste regnbuehinde

Modermærkekræft, der også hedder malignt melanom, udgår fra de celler i kroppen som danner pigment. Denne svulst optræder for det meste i huden, men kan også forekomme i øjet, hvor den bageste del af regnbuehinden (”det farvede udenom pupillen”) er der, hvor svulsten oftest sidder. Årligt rammes cirka 40 personer af en eller anden form for modermærkekræft i øjet, hvilket betyder, at denne kræftformer forholdsvis sjælden. Antallet årligt ramte personer har været konstant under de seneste årtier.

Malignt melanom i bageste regnbuehinde kan medføre symptomer som fornemmelsen af lysglimt i øjets synsfelt eller en indskrænkning af synsfeltet, hvilket kan opfattes som en gradvis tiltagende skyggedannelse. Disse symptomer kan også forekomme ved andre sygdommen, som f.eks. nethindeløsning.

Det er uklart, hvad som forårsager modermærkekræft inde i øjet, men en del af dem udgår formentlig fra fødselsmærker. Nogle undersøgelser omtaler, at en forøget eksponering af sollys kan medføre en forøget risiko for øjemelanom, men noget sikkert bevis foreligger endnu ikke. Arveligt modermærkekræft i øjet forekommer hos nogle enkelte familier, men de fleste tilfælde optræder tilfældigt uden nogen kendt arvelighed.

Modermærkekræft i øjet diagnosticeres af øjenlægerne, som foruden almindelig øjenundersøgelse kan benytteultralyd og andre moderne metoder.

Behandlingen afhænger af kræftsvulstens størrelse og nøjagtige beliggenhed.
Små, mellemstore og en del større knuder kan behandles med radioaktive stråler. En lille radioaktiv plade hæftes over den del af øjet, hvor svulsten findes, ved et kirurgisk indgreb. Patienten bærer denne nogle dage for, at en vis forudbestemt stråledosis kan nå svulsten, hvorefter den fjernes igen.

Laserbehandling er sjældent aktuelt som eneste behandlingsmetode, men kan i visse tilfælde være passende kompliment til radioaktive stråler. Enkelte svulster kan fjernes ved en lokalt kirurgisk indgreb, mens større svulster kan medføre at øjet må helt bortopereres .

Modermærkekræft i øjet kan til tider sprede sig til andre dele af kroppen. Disse nye svulster kaldes dattersvulster eller metastaser. Risikoen for at dette sker, varierer betydeligt i de enkelte tilfælde og beror frem for alt på svulsten størrelse. Valget af behandlingsmetode (stråler eller fjernelse af øjet) synes ikke at påvirke risikoen for en fremtidig spredning. Eventuelle dattersvulster spredes i princippet aldrig til det andet øje, men optræder i første række i leveren. Ved kontrol af en eventuel svulst-spredning, undersøges leveren derfor med blodprøver, ultralyd eller CT-scanning Hvis kræften har spredt sig, sker den fortsatte behandling i samråd med en onkolog (læge med speciale i kræftsygdomme).

 

Relevante emner

Kræft i huden