Medfødte hjertefejl, børn - TRANSPOSITION (ombytning af de store kar)

  Ravn, Susanne Holst, læge  

                     

 MEDFØDTE HJERTEFEJL HOS BØRN 

 

 Hjertefejl hører til blandt de almindeligste medfødte misdannelser. Der fødes hvert år i Danmark omkring 4-500 børn med hjertefejl svarende til en hyppighed på 8 pr.1000 nyfødte (0,8 %). Omkring 40-50 % af de medfødte hjertefejl diagnosticeres i 1.leveuge og yderligere 25-30 % i 1.leveår.
Mange små hjertefejl spiller ingen rolle for barnets helbred, og hverken er eller bliver operationskrævende. Nogle former er derimod så alvorlige, at de kan medføre barnets død indenfor den første leveuge, hvis de ikke kan eller bliver opereret. Operation kan også blive aktuel i løbet af barnealderen med henblik på at forebygge, at der senere opstår alvorlige symptomer.

Årsagen til de medfødte hjertefejl kendes sjældent. Hos nogle få opstår hjertefejlen som led i en arvelig sygdom eller på grund af en kromosomfejl (eksempelvis ved Downs Syndrom). Således har 5-8 % af børn med hjertefejl en eller anden kromosomændring. Derudover regner man med, at visse udefra kommende påvirkninger (medikamenter, kemikalier, bestråling, infektioner mm.) samt sygdomme hos moderen (f.eks. sukkersyge, SLE, PKU), der rammer fosteret på et kritisk tidspunkt i udviklingen, spiller en rolle i omkring 2-4 % af tilfældene. På nuværende tidspunkt er der kun ganske få specifikke medikamenter/kemikalier, der kan udpeges som særligt risikable (lithium, alkohol, thalidomid, visse medikamenter mod epilepsi). Tidligere kunne en del af hjertefejlene henføres til en infektion med røde hunde hos moderen under graviditeten, men denne årsag er aktuelt yderst sjælden efter indførelsen af vaccination mod røde hunde (MFR-vaccination).
Der er en vis, omend lille, arvelig disposition, således at risikoen for at få et barn med hjertefejl, hvis én af forældrene eller en søskende har en hjertefejl, er 1-3 % (omkring 1-3 pr.100 fødsler). 

Det normale kredsløb er opbygget af det lille kredsløb, lungekredsløbet, hvor ikke-iltet blod fra hoved, krop og lemmer via højre for- og hjertekammer og lungepulsåren føres til lungerne, hvor det iltes. Herfra føres blodet tilbage til venstre forkammer, og videre til venstre hjertekammer, hvor det iltede blod så via hovedpulsåren føres ud i det store kredsløb, systemkredsløbet, der forsyner hoved, krop og lemmer. 
I fostertilværelsen er kredsløbet anderledes, idet blodet ikke iltes i fosterets lunger før efter fødslen (lungerne udfoldes først efter barnets fødsel). Det iltede blod til fosteret kommer fra moderkagen, men da størstedelen af lungekredsløbet ikke benyttes, behøves en kommunikation mellem de to kredsløb. Dette er dels et blodkar (”ductus”), der forbinder lunge- og hovedpulsåren og dels et ”vindue” mellem de to forkamre (foramen ovale). 

Der findes mange forskellige hjertefejl, men fælles for dem er, at de forstyrrer den normale funktion af kredsløbet. Principielt er der to hovedtyper af hjertefejl: Den ene type giver hjertet en øget arbejdsbelastning ved f.eks. at skulle arbejde mod øget modstand (eksempelvis en forsnævring = ”stenose” af hovedpulsåren). Den anden type giver problemer ved, at iltfattigt blod pumpes direkte over i hovedpulsåren, hvorved det ”shuntes” udenom lungerne (=”højre-venstre-shunt”), og dermed ikke deltager i ilttransport. Det betyder, at barnet får et blåligt skær (=”cyanose”). Ved mere komplicerede hjertefejl vil såvel arbejdsbelastning som iltningsproblemer ses med symptomer i form af åndenød (=”dyspnø”) og cyanose ved kun let belastning. Hos børn med meget lette hjertefejl ses derimod ingen eller kun en lille nedsættelse af den maksimale ydeevne, eventuelt slet ingen symptomer.

Der er visse symptomer, der er fælles for alle hjertefejl af en vis sværhedsgrad: Nedsat udholdenhed med åndenød og træthed ved anstrengelse. Disse er principielt de samme symptomer som optræder hos raske mennesker, der anstrenger sig til grænsen for deres maksimale ydeevne. Hos hjertebørn optræder disse bare ved en lavere ydeevne. Symptomerne virker dermed som en bremse og er ikke i sig selv farlige, men forhindrer børnene i at yde mere, end de kan klare. 
Ved hjertefejl med stor arbejdsbelastning af hjertet, og dermed utilstrækkelig funktion af hjertemusklen, ses symptomer betinget af væskeophobninger (=”ødemer”) specielt i lunger, lever og under huden: Åndenød selv i hvile, stor lever og synlige hævelser under huden. Appetitten er dårlig, og spædbørn har svært ved at sutte, bliver forpustede og svedende, hvorfor disse børn har svært ved at tage på. 
Cyanotiske (blå) børn har små reserver og bliver hurtigt udtrættede, matte og forpustede. Den blålige farve tiltager under anstrengelse, og der kan optræde svimmelhed (eventuelt besvimelse).
Med tiden udvikler cyanotiske børn trommestikfingre (yderste fingerled bliver nærmest kugleformet og let forstørret) med kuplede negle. Disse symptomer aftager gradvis efter korrektion af hjertefejlen.
Som forsøg på at bedre ilttransporten tiltager antallet af røde blodlegemer, hvorved blodet bliver mere tyktflydende og cyanosen mere udtalt. Det tyktflydende blod kan give kredsløbsforstyrrelser i hjernen (små blodpropper) – denne komplikation søges undgået ved tidlig operation.
Brystsmerter (især hos større børn) er sjældne og oftest nervøst betinget.

Hos spædbørn stilles diagnosen oftest ved cyanose eller ved symptomer på utilstrækkelig funktion af hjertet (åndenød og svedtendens under amning). Hos større børn er det typisk et tilfældigt fund af en mislyd ved hjertet i forbindelse med en lægeundersøgelse. Mislyde, der ledsager hjertefejl, opstår der, hvor blodet skal gennem forsnævrede/utætte klapper eller gennem huller i skillevæggen mellem de to hjertehalvdele. Der er en del børn (25-40%), der har betydningsløse mislyde, som skyldes turbulens, når blodet pumpes ud af hjertet. En sådan mislyd forsvinder med alderen.
En undersøgelse af et barn med mistænkt hjertefejl omfatter en lægeundersøgelse, et røntgenbillede af hjerte og lunger, et hjertekardiogram (EKG) samt oftest en ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiografi). Disse undersøgelser tilsammen giver oftest et klart billede af hjertefejlen, men før operation kan det være nødvendigt at lave en hjertekatherisation, hvorved man får en fremstilling af hjertets kamre samt en trykmåling i disse. 

 
 

 Hvad er en transposition? 

 

 Ved en transposition er hovedpulsåren (aorta) og lungepulsåren (pulmonalen) ombyttede, hvilket vil sige, at hovedpulsåren afgår fra højre hjertekammer og lungepulsåren fra venstre hjertekammer. Det vil betyde, at det uiltede blod fra hoved og krop, der kommer til højre hjertekammer, pumpes direkte tilbage i det store kredsløb uden at være blevet iltet. Samtidig vil det iltede blod fra lungerne komme til venstre hjertekammer og herfra atter pumpes ud i det lille kredsløb. Funktionelt er der to adskilte kredsløb, der, efter foramen ovale og ductus lukker, ikke har nogen udveksling, hvilket betyder manglende ilt til hoved og krop, hvorfor barnet vil dø, hvis det ikke behandles.
Der ses hos omkring halvdelen en samtidig ventrikel-septum-defekt (VSD = hul i skillevæggen mellem hjertekamrene), hvilket bedrer den primære overlevelse på grund af muligheden for opblanding af iltet og uiltet blod. Ubehandlet vil omkring 95% dø i løbet af første levår. 

 
 

 Hvem kan få en transposition ? 

 

 Transposition af de store kar andrager omkring 5% af de medfødte hjertemisdannelser svarende til 20-25 nye tilfælde om året. Denne misdannelse ses tre gange hyppigere hos drenge, og er hyppigere hos børn af mødre med sukkersyge. 

 
 

 Hvilke symptomer er der ved en transposition ? 

 
  •  Mistanken om denne lidelse opstår, hvis en nyfødt straks eller hurtigt efter fødslen bliver blåligt (=cyanotisk).
  • Barnet kan godt umiddelbart efter fødslen være normalt lyserød, men når ductus i løbet af de(t) første levedøgn begynder at lukke sig, vil barnet blive cyanotisk.
  • Der vil hurtigt (oftest indenfor de første timer) komme tegn på et belastet hjerte med påskyndet hjerteaktion og forpustethed.
  • Såfremt barnet ikke hurtigt behandles, vil det blive tiltagende slapt, efterhånden bevidstløst og dø på grund af den svære iltmangel og den deraf følgende ophobning af mælkesyre i blodet.
  • Hvis et eventuelt hul i skillevæggen er tilstrækkeligt stort, vil symptomerne være mindre udtalte og oftest optræde senere. 
  • Hvis der er hul i skillevæggen, vil der være en mislyd ved hjertet.
  • Røntgenbilledet af hjertet vil oftest være normalt, eventuelt let hjerteforstørrelse.
  • Hjertekardiogrammet vil være normalt.
  • Diagnosen stilles ved ekkokardiografi, hvor afgangen de to blodkar ses at være ombyttede. 
 
 

 Hvordan behandles en transposition ? 

 

 Ved en transposition af de store kar er hurtig behandling livsreddende. Som akut behandling startes medicinsk behandling (prostaglandin) med det sigte at åbne ductus. 
Såfremt barnet ikke bedres tilstrækkeligt på medicin og/eller ikke kan endeligt opereres indenfor de første levedøgn eller -uger, laves et slags operativt indgreb, ”en ballonseptostomi” (= Rashkind): 
Et ballonkateter føres gennem en blodåre til højre hjertekammer og videre gennem foramen ovale til venstre forkammer. Her pustes ballonen op og trækkes med et ryk fra venstre til højre forkammer, hvorved der laves et større hul i midten af skillevæggen mellem forkamrene (faktisk en atrie-septum-defekt. Dette betyder ofte en tilstrækkelig udveksling af blod, således at en tilfredsstillende mængde ilt når hoved og krop.
Optimalt laves den endelige ”switch operation” i løbet af de første 2 leveuger (af hensyn til trykforholdene i hjertet før og efter operation): Denne operation indebærer, som navnet siger, at de to blodkar byttes om, således at de placeres, hvor de oprindeligt skulle sidde.
Såfremt der samtidig er et hul i skillevæggen mellem hjertekamrene, behøves switch-operationen ikke udført indenfor de første 2 leveuger, da der ikke er de samme trykproblemer, når der samtidig er en VSD. 

 
 

 Prognose 

 

 Ubehandlet vil alle børn med en medfødt transposition uden VSD dø ganske kort tid efter fødslen. Ved en samtidig VSD vil 95 % være døde i løbet af første leveår.
Ved ovenstående switch-operation er der en overlevelsesrate på 90-95 % med meget få komplikationer.