Mellemørebetændelse, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er mellemørebetændelse ?

Mellemørebetændelse er en betændelsestilstand i mellemøret, ofte som en komplikation til en forudgående forkølelsessygdom. Fra svælget føres virus eller bakterier op til mellemøret. Tidligere var mange mellemørebetændelser forårsaget af bakterier, mens det nu oftest er en mild sygdom forårsaget af virus.

 

Hvem kan få mellemørebetændelse ?

Mellemørebetændelse ses langt hyppigst hos mindre børn, og hyppigst hos børn, der passes i daginstitution på grund af langt større risiko for forkølelsessmitte. Sygdommen synes at være lige hyppig hos begge køn.

 

Hvilke symptomer er der ved mellemørebetændelse ?

 
  • De typiske symptomer hos større børn er øresmerter og eventuelt feber samt oftest ledsagende forkølelse. Smerterne forværres ofte i liggende stilling på grund af øget tryk i mellemøret.
  • Hos små børn kan uro, skrigeture og feber være de dominerende symptomer.
  • Sygdommen går som regel i ro i løbet af et par dage, men kan trække ud, hvilket kan skyldes, at infektionen er forårsaget af bakterier.
 
 

Hvordan smitter mellemørebetændelse ?

Mellemørebetændelsen i sig selv smitter ikke, men forkølelse smitter i udtalt grad, hvilket hos nogle børn giver øget risiko for mellemørebetændelse. Der synes at være nogle børn, der meget let får mellemørebetændelse gang på gang (se nedenfor).

 

Hvordan behandles mellemørebetændelse ?

Mellemørebetændelse skyldes i langt de fleste tilfælde virus, hvorfor antibiotika i det fleste tilfælde ingen effekt har. Den bedste behandling her er smertelindring ved paracetamol (panodil, pamol, pinex og lignende), hvor barnet må få 12 mg/kg maximalt 4 gange i døgnet.
Er der vedvarende smerter trods smertebehandling med paracetamol eller bliver barnet ikke rask i løbet af et par dage, bør man søge ørelæge (kræver ikke henvisning) til vurdering af, om der skal prikkes hul på trommehinden (paracentese). Ved denne procedure vil ørelægen som oftest pode fra sekretet fra mellemøret og enten straks starte penicillinbehandling eller udfra svar på dyrkningen beslutte, om behandling skal startes.

Hvis barnet har tendens til gentagne mellemørebetændelser, kan det skyldes polypper i næsesvælgrummet, der lukker åbningen til det eustachiiske rør, der fører op til mellemøret, og dermed hindrer afløb af sekret fra røret. I sådan tilfælde kan fjernelse af polypper mindske hyppigheden af mellemørebetændelse.
Mange infektioner kan medføre et vedvarende undertryk i mellemøret og dermed nedsat hørelse. I sådan tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at barnet får anlagt dræn gennem trommehinden til mellemøret. Det betyder, at når barnet så bliver forkølet, og sekret fra næsesvælgrummet trækker op i mellemøret via det eustachiiske rør, vil sekretet ikke som tidligere ophobe sig i mellemøret, men derimod via drænet løbe ud i øregangen (”flydeøre”), og dermed undgås det øgede tryk og dermed smerter samt infektion.

 

Prognose

Som oftest god med helbredelse indenfor få dage. Ved gentagne mellemørebetændelser kan barnet få en midlertidig let til moderat nedsat hørelse, som kan normaliseres ved at bedre afløbet fra mellemøret ved drænanlæggelse.

 

Relevante emner

Ørepine