Meningitis, børn

Bjerager, Mia, læge

Hvad er meningitis ?
Hvem kan få meningitis ?
Hvilke symptomer ses ved meningitis ?
Hvordan smitter meningitis ?
Hvordan behandles meningitis ?
Prognose

 

Hvad er meningitis ?

Meningitis er betændelse i hjernehinderne (den tynde hinder, der ligger udenom hjernen). Sygdommen kan forårsages af både virus og bakterier. Når man taler om smitsom meningitis, er det ofte meningokok-sygdom, man taler om. Her er det nogle bakterier, der hedder meningokokker, der er skyld i hjernehindebetændelsen. Men også andre bakterier kan give meningitis.
I Danmark bliver børn vaccineret mod Hib (hæmofilus influenza) og meningitis med denne bakterie er derfor heldigvis blevet sjælden.
Meningitis er en af de alvorligste infektionssygdomme, man kan få.

 

Hvem kan få meningitis ?

Man kan få meningitis i alle aldre, også som voksen. I Danmark er der mellem 200 og 300 tilfælde af meningokoksygdom om året.

 

Hvilke symptomer ses ved meningitis ?

 
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er et sygdomsbillede, der kan udvikle sig i løbet af ganske få timer.
 • I begyndelsen ligner sygdomsbilledet almindelig influenza eller luftvejsinfektion.
 • Temperaturen stiger til >39 og kan være ledsaget af kulderystelser eller feberkramper.
 • Der ses hovedpine og opkastninger.
 • Barnet bliver sløvt og døsigt eller pirreligt og irritabelt.
 • Måske bliver det uklart og rodende.
 • Hos spædbørn er disse symptomer svære at se. Oftest viser sygdommen hos disse børn sig ved at de ikke vil spise, bliver tiltagende sløve og græder ved mindste berøring.
 • Nakke og rygstivhed er de klassiske symptomer, men de kan være svære at se hos mindre børn.
 • Ved meningokoksygdom ses udslæt, der efter kort tid viser sig som små røde prikker eller blødninger i huden (petekkier). Det karakteristiske ved disse røde prikker er, at når man trykker på dem, så forsvinder de ikke.
 • Man kan sagtens have meningitis uden dette udslæt. I så fald er der andre bakterier end meningokokker involveret.
 • En vigtig ting at bemærke er, om barnet er mere sløvt og påvirket end bare svarende til feberen.
 • En mistanke om meningitis skal altid føre til, at man kontakter en læge, så barnet kan blive indlagt og behandlet så hurtigt som muligt
 
 

Hvordan smitter meningitis ?

Meningokokker spredes via dråber gennem luften. Nogle mennesker kan være raske smittebærere uden at blive syge, hvorimod andre bliver syge af bakterien. I sjældne tilfælde opstår ophobede tilfælde i en familie, skole eller daginstitution.
Hvis et barn har meningitis med meningokokker gives forebyggende penicillin til den nærmeste familie og andre, der har været meget tæt på barnet inden for de forudgående 2 døgn.

 

Hvordan behandles meningitis ?

Barnet skal indlægges så hurtigt som muligt og behandles med antibiotika. Dette skal altid gives direkte ind i blodårerne gennem et drop.
På sygehuset vil man tage en prøve fra rygmarvsvæsken ved at stikke en tynd nål ind nederst på ryggen mellem ryghvirvlerne (i det område hvor der ikke er risiko for at ramme nerver) og lade lidt væske dryppe ud. Man undersøger om der er bakterier i og i givet fald hvilke bakterier det drejer sig om samt hvilken type antibiotika, der er bedst at bruge her.

Risiko for smitte i daginstitutioner og skoler er meget lille. Der er derfor sjældent grund til særlige forholdsregler. Enkelte gange er der ophobede tilfælde i den samme børnehave. Her skal embedslægen bestemme om man skal vaccinere de andre børn i institutionen. Der findes flere typer meningokok-bakterier, men der findes kun vaccine mod nogle af disse. Husstandsmedlemmer og ”kyssekærester” til en patient med meningokok-meningitis tilbydes forebyggende antibiotika.
Sygdommen smitter ikke gennem madvarer. Der er ingen grund til særlig rengøring af legetøj eller lokaler.

 

Prognose

Meningitis er en af de alvorligste sygdomme, man kan rammes af i barndommen. Hos nyfødte er risikoen for at dø af sygdommen eller få senfølger af den stor.
Hos ældre børn vil de fleste overleve, hvis de får den rigtige behandling hurtigt. Kun få vil få blivende skader i form af nedsat intelligens, døvhed eller spasticitet.