Nyresten

MARS - Medicinsk faktadatabase

Hvad er nyresten ?

I urinen findes der stoffer, som kan danne krystaller, dersom koncentration af disse bliver for høj. Krystallerne dannes i nyrerne og kan blive til sten, hvis de ikke passerer ud med urinen. At krystallerne bliver tilbage kan bero på dårligt urinflow et eller andet sted i urinvejene. Nyresten kan sætte sig fast enten i nyrerne eller urinlederne, som forbinder nyrerne med urinblæren.

De hyppigste symptomer på nyresten er smerter, blod i urinen og infektion. For at stille diagnosen nyresten er det som regel nok at undersøge urinvejene med kontrastrøntgen.

 

Hvad er årsagerne til nyresten ?

Frem til midten af det nittende århundrede var nyresten en så godt som ukendt sygdom, men i det tyvende århundrede er sygdommen blevet meget mere almindelig. I dag får mellem 10 og 20 % af alle mænd og mellem 3 og 5 % af alle kvinder sygdommen. For både mænd og kvinder er risikoen for at få nyresten størst i årene mellem 20 og 50.

Nyresten kan bestå af forskellige kemiske stoffer. For at risikofaktorer skal kunne fastslås og residiv forebygges, må den kemiske sammensætning analyseres.

Årsagerne til nyresten varierer med stenens art. Urinvejsinfektion, gigt, hyperfunktion af biskjoldbruskkirtlen og inflammatorisk tarmsygdom er eksempler på årsager, som er hyppige ved visse slags sten. De allerfleste nyresten består af forskellige former for kalciumsalte. Årsagerne til at disse sten opstår, er ikke altid kendt. Såvel kostvaner som fordøjelsesorganernes evne til at optage forskellige stoffer kan have betydning.

 

Hvordan kan nyresten behandles ?

Af alle nyresten som opdages er man nødt til at fjerne op mod en femtedel ved hjælp af forskellige former for kirurgiske indgreb. Hvert år udføres ca. 2000 kirurgiske indgreb for at fjerne sten i nyrer og urinledere. Residiv er meget hyppig, ca. halvdelen af de som har haft nyresten får atter nyresten indenfor 10 år.

Alle sten som giver symptomer og som en læge ikke bedømmer vil forlade kroppen spontant med urinen bør behandles.

Akut behandling kræves også hvis stenen forhindrer urinflowet og den syge desuden rammes af infektion og får feber. Indenfor få timer skal den syge have antibiotika samtidig som urinvejene skal aflastes ved hjælp af et kateter.

 

Sten i nyren

I dag kan mellem 70 og 80 % af alle sten i nyren behandles med en maskine, som slår nyrestenene i stykker ved hjælp af specielle bølger. Stenenes eksakte beliggenhed bestemmes ved hjælp af røntgen eller ultralyd. Stenstykkerne forlader kroppen spontant med urinen.

En anden behandlingsform er den såkaldte perkutan stenekstraktion. Behandlingen indebærer at stenen kan tages ud gennem et rør, som føres gennem huden til nyren, altså en slags kighulsoperation. Perkutan stenekstraktion anvendes oftest ved større sten.

Ved meget store sten kan det blive nødvendigt med en åben operation, oftest ved såkaldte koralsten.

 

Sten i urinlederen

Alle sten i urinlederne kan i dag behandles med en maskine, som slår stenene i stykker forudsat at stenene lokaliseres ved hjælp af røntgen.

Sten i urinlederen kan også behandles med såkaldt ureteroskopi, hvilket indebærer, at et instrument føres ind via urinrøret, hvorved man kan fjerne stenen eller slå den i stykker.

I sjældne tilfælde er man nødt til at anvende åben operation for at fjerne stenen i urinlederen.

 

Forebyggende indsats

Enhver patient med nyresten bør få stenenes kemiske sammensætning analyseret mindst én gang. Bagvedliggende risikofaktorer skal studeres dersom patienten ofte får residiv eller hvis patienten har gennemgået kirurgisk behandling for nyresten.

Alle som får nyresten skal drikke meget, mindst 2 liter væske hvert døgn, for at fortynde urinen og således mindske risikoen for at nye sten kan dannes. Hvis der er en speciel forstyrrelse i stofskiftet kræves der en særlig behandling. Hvis man ikke kan fastslå nogen bagvedliggende årsag, så kan den som ofte får residiv eller har en stendannelse, som er svær at behandle, i enkelte tilfælde blive behandlet med specielle lægemidler. Disse mennesker bør undgå at spise for meget kød.

 

Relevante emner

Kræft i urinblæren