Øjenbetændelse, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er øjenbetændelse ?

Øjenbetændelse er en infektion i slimhinden i øjnene. Slimhinden beklæder indersiden af øjenlågene samt den del af øjeæblet, der ligger udenfor iris, det vil sige den hvide del af øjeæblet. Øjenbetændelse kan skyldes virus, bakterier og hos nyfødte tillige en mikrobe, der kaldes chlamydia. Infektionen ses ofte som komplikation til forkølelse eller hos nyfødte. Ved mistanke om infektion forårsaget af bakterier eller chlamydia podes med en vatpind fra slimhinden, og mikroorganismen kan så efter dyrkning bestemmes.

 

Hvem kan få øjenbetændelse?

Øjenbetændelse kan ses hos børn i alle aldre. Hos nyfødte kan det være en infektion erhvervet i forbindelse med fødslen via fødselskanalen, eller det kan skyldes, at tårekanalerne endnu er snævre (eventuelt lukkede), og der dermed er nedsat eller hindret afløb fra øjnene via tårekanalerne ned i næsesvælgrummet. Ved sidstnævnte tilstand er det oftest ikke en infektion, men nærmere en irritativ tilstand. Hos børn efter nyfødthedsperioden ses infektionen tit forbindelse med en forkølelse. Forekommer med samme hyppighed hos begge køn.

 

Hvilke symptomer er der ved øjenbetændelse?

 
  • Øjenbetændelse starter ofte med pusklatter i øjenkrogen(e), eller at barnet vågner med sammenklistrede øjenvipper.
  • Slimhinden i øjet kan være rød og irriteret, hvilket vil være udtalt ved bakteriel infektion.
  • Øjenomgivelserne kan være hævede, og barnet kan klage over lysskyhed og smerter i øjet/øjnene.
  • Infektionen kan være lokaliseret til ét eller begge øjne, men ved énsidig infektion er der en vis risiko for spredning til det modsidige øje, idet det kan være svært at afholde barnet fra at klø i først det inficerede øje, for derefter at bruge samme hånd i modsidige øje.
  • Øjenbetændelse optræder ofte sammen med en forkølelse, og infektionstegnene tiltager så over et par dage. Hvis infektionen ikke ledsager en øvre luftvejsinfektion, starter infektionen typisk meget pludseligt, det vil sige, ved sengetid er der ingen symptomer, men så vågner barnet med ovenstående symptomer næste morgen.
 
 

Hvordan smitter øjenbetændelse?

Smitten sker via sekret fra næsen, mekanisk forurening direkte i øjet via barnets hænder (eventuelt fra det modsidige øje med øjenbetændelse) eller for nyfødte via mikroorganismer i fødselskanalen (bakterier eller chlamydia). Når det drejer sig om chlamydia, vil 30-50% af børn født af mødre, der er inficerede med chlamydia, få øjenbetændelse. Ved begyndende infektion i øjet sker en delvis drænage af infektionen via tårekanalen, hvilket for nyfødte ikke er muligt på grund af snævre/lukkede tårekanaler. Dermed er nyfødte i større risiko for udvikling af regulær infektion.
Inkubationstiden er 1-7 dage, dog for chlamydiainfektion hos nyfødte 5-14 dage. Infektion i øjet, såvel primær som spredning til modsidige øje, kan delvis forebygges ved god håndhygiejne.

 

Hvordan behandles øjenbetændelse?

Drejer det sig om virus, hvilket er hyppigt ved samtidig forkølelse, vil tilstanden bedres af sig selv. Der er nogen lindring ved afvaskning af øjet med lunkent vand eller eventuelt kold kamillethe på en skumklud eller en vattampon. Ved mere udtalte symptomer behandles med antibiotika i form af øjensalve eller -dråber i øjet. Der bruges oftest enten kloramfenikol eller fucithalmic, og behandlingen varer ca. 4 dage. Som regel behandles begge øjne hos mindre børn, selvom der kun er synlig infektion i et øje, idet sandsynligheden for spredning til det modsidige øje er stor. Salven/dråberne gives bedst, når barnet ligger ned. Der startes med at afvaske eventuel pus, hvorefter nederste øjenlåg trækkes lidt ned og en stribe/dråbe lægges under øjenlåget, og øvre og nedre øjenlåg klemmes forsigtigt sammen.
Infektionen svinder oftest indenfor de første 2-2½ behandlingsdøgn, men behandlingen skal fortsættes i yderligere mindst ét døgn. Barnet må ikke komme i institution, hvis der er kraftigt pusflod fra øjet, udtalt lysskyhed og/eller påvirket almentilstand, og selvom symptomerne er diskrete, bør barnet først komme i institution, efter at behandling er opstartet af hensyn til at undgå smitte til øvrige børn i institutionen.
Hvis det drejer sig om chlamydia-infektion hos nyfødte, behandles med antibiotika-mikstur (erythromycin) i 10-14 dage med samtidig behandling af mor.

 

Prognose

God, idet infektionen på den rette behandling svinder på 2-3 dage, for chlamydiainfektionen hos nyfødte lidt længere. En sjælden gang ses infektion i tåresækken, som viser sig ved rødme og hævelse under den midterste øjenkrog.