Ørepine

Vandborg, Niels, speciallæge

Definition:

Smerter i det ene eller begge ører.

 

Hvem og hvor mange:

Skyldes oftest mellemørebetændelse og denne lidelse optræder oftest hos børn. Inden skolestart har ca. 80% af danske børn haft mellemørebetændelse.

 

Symptomer:

Smerter af meget vekslende grad, ofte kombineret med hørenedsættelse.

 

Årsager:

Ved mellemørebetændelse, der som anført er den hyppigste årsag til øresmerter, findes betændelse i mellemøret, det vil sige i rummet bagved trommehinden. Betændelsen kan skyldes virus eller bakterier. Dette medfører øget tryk i mellemøret og herved presses trommehinden udad, denne udspiling af trommehinden giver smerter og hørenedsættelse.
Ørevoks, der samler sig i øregangen, kan efterhånden samle sig til en hård prop, der kan forårsage smerter og hørenedsættelse.
Endelig kan eksem i øregangen give smerter.

 

Behandling:

Behandlingen retter sig mod den tilgrundliggende lidelse. Når denne er udredt og behandlet relevant, er det ofte en god ide at behandle selve smerten med svage smertestillende midler også hos børn, da smerterne kan være meget kraftige.
Ørevoks kan fjernes hos lægen, der oftest vil skylle proppen ud.

 

Prognose:

Den tilgrundliggende årsag til ørepine skyldes oftest en godartet lidelse, der forholdsvis nemt lader sig behandle. Dermed er prognosen for selve symptomet ørepine også god.