Røde hunde, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er røde hunde ?

Røde hunde er en smitsom børnesygdom med udslæt, som skyldes et virus, kaldet rubivirus.
I Danmark vaccineres mod røde hunde i form af MFR (mæslinge-fåresyge-røde hunde)-vaccinationen. Denne vaccination gives første gang i 15 måneders alderen og herefter igen i 12 års alderen. Vaccinationsdækningen i Danmark er omkring 85%.

 

Hvem kan få røde hunde ?

Alle ikke-vaccinerede børn kan få røde hunde. Efter indførelse af MFR-vaccinationen ses røde hunde sjældent i Danmark. Der ses enkeltstående tilfælde hos ikke-vaccinerede børn og voksne.
Forekommer med samme hyppighed hos drenge og piger.

 

Hvilke symptomer er der ved røde hunde ?

 
  • Der kan indledningsvis ses lette forkølelsessymptomer.
  • Udtalt hævelse af kirtlerne i nakkeregionen og bag øret.
  • Kort tid herefter og ca. 2-3 uger efter udsættelse for smitte fremkommer et fintprikket, blegrødt udslæt, der ofte begynder i ansigt og nakke med spredning nedover krop, arme og ben.
  • Udslættet varer i ca.2-3 dage
  • Der er ofte kun let feber (sjældent over 38.5) i et par dage.
  • Større børn kan få ledsmerter og eventuelt ledhævelser.
  • Infektioner uden symptomer er hyppige.
 
 

Hvordan smitter røde hunde ?

Smitten er luftbåren og sker ved direkte kontakt med sekret fra luftveje fra inficerede individer. Røde hunde smitter fra nogle dage før og 4-5 dage efter debut af udslæt.
Efter infektion eller vaccination forventes fuld modstandsdygtighed overfor fornyet infektion.
Smitten kan desuden ske via moderkagen til et foster; såfremt dette sker i de første 3 graviditetsmåneder er der stor risiko for misdannelser hos fosteret.

 

Hvordan behandles røde hunde ?

Idet røde hunde er en virusinfektion, er der ingen specifik behandling. Antibiotika har ingen effekt på virus. Symptomatisk behandling kan i form af paracetamol (=panodil, =pinex, =pamol) i passende dosering udfra vægt/alder gives ved utilpashed eller smerter.
Den vigtigste indsats omkring røde hunde er forebyggelse af infektionen i form af MFR-vaccination, der tilbydes ved 15 måneders undersøgelse hos egen læge og igen i 12 års alderen. Der er ingen tvivl om, at vaccinen har været en stor gevinst, idet de tre børnesygdomme, der er indeholdt i vaccinen, er blevet en sjældenhed, og de alvorlige komplikationer (for røde hunde især de medfødte misdannelser i tilfælde, hvor den gravide erhverver sig infektionen) er minimeret. Det er vigtigt, at vaccinationen sker fuldt og til de angivne tider, idet uvaccinerede eller ikke-optimalt vaccinerede børn ellers risikerer at blive smittet i en alder, hvor risikoen for alvorlige og livstruende komplikationer er stor. Risikoen for alvorlige følger stiger nemlig med alderen. Alvorlige vaccinationskomplikationer er yderst sjældent optrædende i Danmark. Mulige komplikationer registreres og vurderes på Statens Seruminstitut, og der arbejdes løbende på forbedring af vaccinerne, således at selv de lette bivirkninger, så som ømhed og irritation af vaccinationsstedet, kan minimeres. Efter såvel infektion som vaccination med MFR-vaccine er der livslang immunitet.

 

Prognose

God. Som komplikation hos børn kan ses let øget godartet blødningstendens med småblødninger i huden, hvilket forsvinder spontant og uden eftervirkninger. Desuden i yderst sjældne tilfælde en mild hjernebetændelse, der ikke efterlader nogle følger. Derimod er prognosen dårlig ved smitte af den gravide, især hvis infektionen sker i de første 3 måneder af fostertilværelsen (synstab, døvhed, hjertefejl, forsinket udvikling). Kvinder i den fødedygtige alder, der ikke med sikkerhed har haft røde hunde, bør testes for, om de skulle have haft en infektion uden symptomer. Hvis ikke, bør kvinden vaccineres før graviditet.

 

Relevante emner

Schønlein-henochs purpura / allergisk purpura, børn