Seneskader omkring anklen

Larsen, Eilif , speciallæge, dr. med.

Seneskader omkring anklen er relativt sjældent forekommende, og bliver af denne årsag ofte overset eller mistolket som skader i ligamenterne. Her gennemgås anatomien og nedenfor vil de vigtigste seneskader bliver gennemgået.

 

Anatomi og funktion

Bag og under den udvendige ankelkno (lateralemalleol) løber to sener fra de udvendige lægmuskler peroneus brevis (korte) peroneus longus (lange). Senerne ligger i en fordybning bag malleolen og holdes på plads af et senebånd, se Figur . Musklernes funktion er at stabilisere og styre den udvendige side af foden.
Bag og under den indvendige ankelkno (mediale malleol) løber tre sener fra de dybe muskler i læggen benævnt i rækkefølge forfra-bagtil, tibialis posterior, flexor digitorum longus og flexor hallucis longus, se Figur . Senerne holdes på plads af et stærkt senebånd der samtidig er en del af det stærke indvendige ledbånd i anklen (lig. deltoideum). Tibialis posterior-musklen stabiliserer den indvendige side af foden og bidrager til at opretholde den normale indvendige svangbue i foden, flexor digitorum longus er tæernes vigtigste bøjemuskel og flexor hallucis longus er storetåens vigtigste bøjemuskel. I senen, hvor den passerer under storetåens grundled findes indlejret 2 små knogler (sesam-knogler). Disse knogler hindrer at senen ødelægges af det tryk, som opstår mellem knogle og underlag ved gang og løb.