Skader på senen til læggens dybe muskel - Tibialis Posterior

Larsen, Eilif , speciallæge, dr. med.

Akutte skader på denne sene er sjældne, hvorimod mere kroniske overbelastningsskader er hyppigere.

 

Traumemekanisme

Vedrørende anatomien, se under ”Seneskader omkring anklen”.
Senen fæster blandt andet på bådbenet (os naviculare) på indsiden af foden. I barnealderen sidder senen fast på en lille knogle, som først ved færdigvækst vokser fast til resten af af bådbenet. Gentagne kraftige trækbelastninger kan medføre hævelse og smerter på selve senefæstet eller svarende til den lille vækstzone der findes mellem nævnte lille knogle og resten af bådbenet.
Ved langvarige gentagne kraftige opbevægelser af foden, og i særdeleshed i en fod med høj svang og pronation af forfoden, vil senen blive udsat for overbelastning. Den kan derved blive kraftigt fortykket medførende en seneskedehinde-inflammation. Forværres tilstanden kan senen rumpere i forskellige grader. Med stigende alder øges risikoen for sidstnævnte, og ses derfor hyppigst hos personer over 35 år.
I forbindelse med ankelforstuvninger, hvor ledbåndet (lig. deltoideum) omkring senen læderes, kan der efterfølgende opstå en irritation i seneskeden (seneskedehinde-inflammation).
I meget sjældne tilfælde kan en enkel kraftig belastning medføre,at senen rumperer eller skrider (lukserer) ind over den indvendige ankelkno.

 

Symptomer og diagnose

Der er smerter ved belastninger i form af løb og spring. Er der samtidig en senehinde-inflammation vil der også være smerter ved gang, som sidder langs senen eller ved dennes fæste på bådbenet og kan strække sig ind under foden.
Hos børn, med påvirkning af senefæstet, ses knoglen og indsiden af foden fortykket og evt. noget rødlig.
I akutte tilfælde vil der ses en hævelse bag og under den indvendige ankelkno (mediale malleol), der er smerter ved tryk over senen og der kan undertiden føles en knitren i seneskeden når foden bevæges op og ned.
I kroniske tilfælde vil bagfoden ofte stå udad, d.v.s. foden vælter indad.
Hos børn skal der tages et røntgenbillede af foden til vurdering af senefæstet på bådbenet.
Ellers vil en ultralydsskanning ofte kunne påvise om senen er beskadiget eller det kun er senehinden.

 

Behandling

Hævelsen skal behandles med køling med is og hos voksne eventuel supplere med anti-inflammatorisk medicin. Løbe-og springaktivitet skal undgås. Senen inklussiv fæstet skal aflastes, f. eks. med et svangstøttende indlæg.
Foreligger der en akut ruptur af senen, skal den behandles ved operation. Akutte tilfælde skal vurderes af læge.
Kroniske tilfælde behandles med indlæg med svangstøtte, men operation kan ofte være nødvendig.

 

Prognose

Hos børn, med smerter på senefæstet (apofysen), vil smerterne normalt forsvinde, når væksten er ved at være afsluttet. Der kan efterfølgende ofte ses en lidt mere prominerende knogle, men ellers er prognosen normalt god.
Hos voksne med kroniske symptomer afhænger prognosen af, om senen kan aflastets tilstrækkeligt med indlæg eller der ved operation kan genskabes en normal sene og en normal fodstilling. I sjældne tilfælde kan en stivgøring af led i mellemfoden blive nødvendig.