Skader på udvendige ankelsener (seneskred og overrivning)

Larsen, Eilif , speciallæge, dr. med.

Traumemekanisme

Vedrørende anatomien, se under ”Seneskader omkring anklen”.
Seneluksation (seneskred): Hvis foden trykkes kraftigt opad samtidig med at den vrider udad kan peroneussenerne rive senebåndet, som holder dem på plads, istykker. Derved kan senerne glide udover den udvendige ankelkno (laterale malleol). Dette forekommer hyppigst af den korte peroneussene, men begge sener kan luksere.
Ruptur (bristning): Hvis der ved samme bevægelser kun sker en mindre bristning af senbåndet, vil den ene af senerne kunne skride og blive trykket over den lidt skarpe kant på malleolen, evt. samtidigt blive trykket mellem den anden sene og malleolens bagkant. Herved kan der opstå en længdegående revne i senen, oftest den korte peroneussene.
Totale tværgående overrivninger af senerne er meget sjældne.

 

Symptomer og diagnose

Både ved seneluksation og ruptur vil der ved skadens opståen være en kortvarig pludselig smerte, og der vil ses en mindre hævelse bag og under ankelknoen. Op-bevægelser vil medføre smerter ligesom tryk bag ankelknoen. Drejer det sig om seneluksation vil dette i nogle tilfælde kunne fremkaldes, hvis personen står på foden, bøjer dybt ned i knæene og samtidig drejer i benet. Senen eller senerne kan så føles beliggende over udsiden af ankelknoen. Personen vil kunne give oplysning om pludselige klik omkring anklens udside, men da senerne vanligvis glider spontant på plads, vil han/hun sjældent have set senerne ude af deres leje. Drejer det sig om en partiel længdegående ruptur, vil man sjældent kunne påvise dette i den akutte fase. Ankelleddet vil være stabilt.
Både ved luksation og ruptur vil der i den kroniske fase (efter måneder) ses mere eller mindre konstant hævelse, og ubehagelige seneklik kommer i uventede situationer.
En god klinisk undersøgelse vil normalt kunne faststille diagnosen. I tvivlstilfælde kan der suppleres med ultralydsskanning. Røntgen kan sommetider vise en lille afrevet knogleskal fra bagkanten af malleolen. Magnet-resonansskanning er sjældent nødvendig.

 

Behandling

Den primære behandling i forbindelse med første seneluksation er efter RICE-princippet først og fremmest med kompressionsbandage og køling.
Når hævelsen er på retur, kan der anlægges en bandage, hvor der lægges et omvendt J-formet stykke skumgummi bag og under malleolen, og derover en vanlig stabiliserende tape. Bandage skal være anlagt i 5-6 uger. Den primære behandling bør varetages af læge.

Er der kroniske symptomer (udover 3 måneder), bør der foretages operation. Der findes forskellige metoder. I tilfælde af luksation kan senebåndet sys på plads evt. suppleret med at fordybningen til senerne bag malleolen øges.

I tilfælde af længdegående ruptur fjernes det dårlige væv i senen, og den kan så evt. sys sammen eller, hvis den ene del af senen er meget tynd, fjernes den tynde del.
Operationerne efterfølges af ankeltape i 5-6 uger, og derefter optræning uden kraftige opbevægelser af anklen.

 

Prognose

Efter behandling vil de fleste kunne vende tilbage til sport efter 8-12 uger, men er senen syet vil senen ofte ses og føles fortykket i op til et ½ år efter operationen.