Skarlagensfeber, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er skarlagensfeber ?

Skarlagensfeber er forårsaget af en bakterie, kaldet beta-hæmolytiske streptokokker, som er i stand til at producere et specielt stof (erytrotoksin). Dette stof er årsagen til det udslæt, der optræder ved skarlagensfeber.

 

Hvem kan få skarlagensfeber ?

Skarlagensfeber ses sjældent i de første par leveår, herefter forekommer sygdommen med stigende hyppighed frem til førskolealderen. Forekommer lige hyppigt hos drenge og piger. Der ses epidemier i vinterhalvåret.

 

Hvilke symptomer er der ved skarlagensfeber ?

 
  • Skarlagensfeber starter som regel med ondt i halsen og synkesmerter samt høj feber og påvirket almentilstand.
  • Der er ofte ledsagende hovedpine, mavesmerter og opkastninger.
  • Slimhinden i svælget er meget rød, og der er belægninger på mandlerne.
  • Tungen er initielt belagt med grå hinde, men bliver hurtigt højrød og får udseende nærmest som et hindbær (kaldet hindbærtunge).
  • Kirtlerne på halsen er ømme og hævede.
  • Et par dage senere ses et fintprikket, højrødt udslæt, huden føles ru og ligner nærmest ”skoldet gåsehud”.
  • Udslættet kan flyde sammen, således at hele kroppen bliver ”skarlagensrød”. Der er ikke udslæt i et trekantet område omkring næse og mund. Udslettet er særlig udtalt i armhulerne og i lyskeregionen.
  • Udslættet står i nogle dage.
  • Sygdommen varer sædvanligvis i en uges tid.
  • 1-2 uger efter sygdommens start skaller huden på især hænder og fødder af.
 
 

Hvordan smitter skarlagensfeber ?

Skarlagensfeber smitter ved luftbåren dråbeinfektion i forbindelse med fx hosten eller nysen. Inkubationstiden er 2-5 dage. Barnet smitter fra symptomerne på halsbetændelsen begynder og til et par dage efter opstart på behandling, og ubehandlet kan barnet smitte i uger. Det anbefales, at barnet holdes hjemme til udslættet er bleget af.

 

Hvordan behandles skarlagensfeber ?

Skarlagensfeber behandles med penicillin i 8-10 dage. Diagnosen sikres ved en halspodning med en steril vatpind, som enten analyseres ved en hurtigtest (strep-A-test), hvor man får svaret efter 1 minut eller ved en regelret dyrkning på et vækstmedium, hvor svaret aflæses efter et døgn. Sidstnævnte metode foretages enten hos den praktiserende læge eller via en hospitalsafdeling.

 

Prognose

Alle i penicillinbehandling bliver raske, og komplikationerne (nyrebetændelse, gigtfeber) er yderst sjældne ved korrekt behandling.

 

Relevante emner

Mæslinger, børn