Spiseforstyrrelser - Psykogen overvægt / trøstespisning, børn

Thorup Ventegodt, Anne, læge


Spiseforstyrrelser har været kendt og defineret som sygdomme gennem de sidste ca. hundrede år, og nervøs spisevægring (anorexia nervosa) kan spores flere hundrede år tilbage i historien. Med spiseforstyrrelser menes at mængden af mad og/eller måden den indtages på er forstyrret og ubalanceret. Alle mennesker kan i perioder have ubalance i deres spisevaner fx ved kriser eller store omvæltninger i livet, men for de allerfleste finder appetit og spisning hurtigt et naturligt leje igen.
Spiseforstyrrelser i lægelig forstand omfatter nervøs spisevægring (anorexia nervosa), grovæderi med evt. selvfremkaldte opkastninger (bulimia nervosa) og overspisning/trøstespisning (binge eating, psykogen overvægt).

 

Psykogen overvægt / trøstespisning

…eller trøstespisning med overvægt til følge kommer i forbindelse med belastende livsomstændigheder. Problemet er relativt hyppigt, men ikke alle søger behandling. Behandlingen kan foregå på børneafdelinger, på Julemærkehjem eller på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og strækker sig ofte over lang tid. Der fokuseres på varige ændringer af kostvanerne og støtte til succesoplevelser og øget selvværd, så behovet for trøst bliver mindre. Årsagerne er mangfoldige, og vedrører både arvelighed, opvækstmiljø, psykologiske vanskeligheder og samfundsmæssige aspekter. Hvis et barn indtager flere kalorier end det har brug for lagres energien som fedt, og der dannes flere fedtceller end hos normale, hvilket øger risikoen for overvægt i voksenalderen betydeligt.
Ud over at det er belastende for kroppen at være overvægtig, har det store konsekvenser for barnets sociale færdigheder, i det man i dag som overvægtig er et let offer for drillerier, eller stigmatisering (stempling) og klarer sig generelt lidt dårligere end andre.

 

Kilder:

Johan Cullberg: ”Dynamisk Psykiatri”,1999

Ralf Hemmingsen et al: ”Klinisk Psykiatri”, 1996

Lene Lier et al: ”Børne- og ungdomspsykiatri”, 1999

Kai Tholstrup og Mette Brinch: ”Spisevægring og vægtangst”, 1986

Harrisons ”Internal Medicin” 1998
og diverse videnskabelige artikler.

 

Relevante emner

Spiseforstyrrelser - Anorexia nervosa

Spiseforstyrrelser - Bulimia nervosa

Børnemishandling og omsorgssvigt