Testikel torsion, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er testikeltorsion ?

Testikeltorsion er en drejning af testiklen omkring sit ophængningsapparat inde i pungen, hvorved blodforsyningen, der kommer ned i testiklen via ophængsapparatet, afklemmes. Dette betyder, at testiklen vil gå til grunde, hvis blodforsyningen ikke hurtigt genetableres. En testikeltorsion skyldes hyppigst en medfødt, unormal eller manglende fastgøring af testiklen i pungen. Det samme vil ofte gøre sig gældende for den modsidige testikel.

 

Hvem kan få testikeltorsion ?

Testikeltorsion ses hyppigst hos drenge under 6 år.

 

Hvilke symptomer er der ved testikeltorsion ?

 
  • En testikeltorsion starter pludseligt med kraftige smerter og hævelse svarende til den ene halvdel af pungen.
  • Efterhånden tilkommer der nogen rødme af pungen.
  • En særlig form for testikeltorsion er den medfødte, hvor rotationen er sket i fostertilværelsen. Denne tilstand bliver som regel opdaget af jordemoderen, der finder den ene halvdel af pungen misfarvet; testiklen vil typisk være uøm og hård. Hvis torsionen sker lige op til fødslen, vil testiklen naturligvis være øm.
 
 

Hvordan smitter testikeltorsion ?

Testikeltorsion smitter ikke, men skyldes oftest en medfødt unormal fastgøring af testiklen i pungen.

 

Hvordan behandles testikeltorsion ?

Behandlingen af testikeltorsion er prompte operation, idet genetablering af blodforsyningen indenfor 6 timer redder op til 90% af testikler. Ved operationen drejes testiklen på plads og fastgøres i pungen, og den modsidige testikel fastgøres på samme vis, idet den primære tilstand med defekt fastgøring ofte er dobbeltsidig. Hvis den drejede testikel ved operationen fremtræder mørk/sort og virker henfalden, fjernes den, idet en ikke-levende testikel har risiko for at blive betændt. I denne situation er det af mindst lige så stor vigtighed, at den tilbageblevne testikel fastgøres.

 

Prognose

Ved operation indenfor 6 timer reddes 90% af testikler. Hvad angår den medfødte testikeltorsion, står testiklen sjældent til at redde.