Tics, børn

Hansen, Mai-Britt, læge

Hvad er tics ?

Tics kan enten være motoriske, som viser sig ved muskelbevægelser/muskelryk
eller være verbale, som er lyde/ord, der opstår pludseligt uden noget
tilsyneladende formål.

 

Hvilke symptomer er der ved tics ?

Motoriske tics er ufrivillige, hurtige, bevægelser, som ikke har en
bestemt rytme.
Der kan være tale om simple tics, som kan vise sig ved blinken med øjnene,
trækken på skuldrene eller muskeltrækninger i nakke og halsmusklerne, så
hovedet ryster i forskellige grader. Tics kan når det er ansigstmusklerne,
som er indraget, ligne forskellige grimasser.
Muskelbevægelserne kan også være så omfattende, at man taler om komplekse
tics som viser sig ved hoppen og springen eller ved at barnet eller den
unge slår sig selv. Verbale tics kan være lyde som rømmen, hosten, snøften
men også skrig. Når det drejer sig om ord er det ofte nogle særlige ord,
som ikke er socialt acceptable og virker stødende på andre.
Tics opleves som en uimodståelig trang og kan være svære at styre eller
stoppe selv og føles ubehagelige. Ofte forværres de ved psykisk stress og
anspændthed, forsvinder under søvn og behagelige aktiviteter. Hvis der er
tale om mange motoriske tics og der samtidig er, eller har været en eller
anden form for verbale tics, er der diagnostisk tale om en selvstændig
børnepsykiatrisk lidelse som kaldes Tourettes syndrom.

 

Hvem får tics ?

Tics, oftest i form af lette muskeltics er hyppige hos børn, og forekommer
hos ca. 5%, i den tidlige skolealder, lidt hyppigere hos drenge end hos
piger. De starter hyppigst i 4-10 -års-alderen og er ofte et forbigående
symptom, fra uger til måneders varighed. De kan dog fortsætte i ungdommen
og voksenalderen, oftest i mild grad, hvor de kun opstår i psykisk
belastende situationer. Tics er ofte det eneste symptom, men kan også ses
ved forskellige børnepsykiatriske tilstande, som f.eks.
opmærksomhedsforstyrrelser og tvangsymptomer, eller være en selvstændig
diagnose Tourettes syndrom, hvor der er tale om mere alvorlige og
invaliderende tics.

 

Hvordan behandles tics ?

Lette tics, kræver ikke nogen egentlig behandling og det er bedst hvis de
kan afdramatiseres, ved at forældre og skole ikke giver dem for meget
opmærksomhed. Hvis der er situationer, som er meget belastende for barnet,
bør man overveje, hvordan barnet støttes bedst muligt. Ved svære tics, evt.
samtidig med andre symptomer eller Tourettes syndrom, bør foretages en
grundig børnepsykiatrisk undersøgelse.

 

Prognose

For lette tics er prognosen god, idet de oftest forsvinder helt. Ved svære
tics og Tourettes syndrom er prognosen oftest dårligere.

 

Relevante emner

Tourettes syndrom

Børne- og ungdomspsykiatri