Total overrivning af achillessenen

Larsen, Eilif , speciallæge, dr. med.

Skadesmekanisme

Skaden opstår næsten altid akut, dvs. sportsudøveren føler et pludseligt smeld i læggen, idet foden belastes. Skaden sker oftest i badminton, og da hyppigst, idet personen laver afsæt til spring eller lander efter et spring. Da senen ved sådanne belastninger er forspændt, lægges der en pludselig ekstra belastning på den allerede udspændte sene. Forud for den akutte ruptur , findes der ofte en svaghed i senen (degeneration).

 

Symptomer

Personen føler en pludselig meget kraftig smerte. Der kommer indenfor de første timer blødning og hævelse, og der er smerter og svaghed ved belastning af foden. Der er nedsat kraft ved forsøg på almindelig gang, og foden ligesom klapper mod underlaget. Man kan ikke løfte sig op over et trappetrin på det syge ben.

 

Diagnose

Det er en klinisk diagnose, som normalt ikke kræver specielle undersøgelser.
Der kan, 3-8 cm over hælfæstet, oftest mærkes og måske ses en defekt i senen, som måler 1-3 cm i bredden. Der er positiv Thompsons test (Figur ), dvs når patienten ligger på maven med foden udover undersøgelseslejet, vil et tryk på den tykke del af en afslappet lægmuskel ikke medføre en nedad bevægelse af foden.
I få tilfælde, hvor der er stor hævelse og man ikke kan mærke defekten i musklen eller patienten har svært ved at slappe af, vil en Ultralyd-skanning kunne bekræfte diagnosen.

 

Behandling

Der behandles straks efter RICE-princippet, og kontakt umiddelbart til læge.
Hos sportsfolk vil den almindeligste behandling være operation, idet dette reducerer rehabiliteringsperioden og nedsætter risikoen for fornyet overrivning af senen, samtidig sikres den korrekte senelængde og dermed funktionen i musklerne ved aktivitet. Behandlingen efter operation er med en bandagering med spidsfod i 3 uger, derefter opretning af foden i ny bandage i yderligere 3 uger. Operationen kan normalt foretages ambulant i lokalbedøvelse.
Skaden kan behandles uden operation, men dette kræver en længere rehabilitering og bandagering med spidsfod i 4 uger og efter opretning af foden fornyet bandagering i 4 uger. Der skal efterfølges med hælforhøjelse i 1-2 måneder.
Genoptræningen består i bevægeøvelser omkring ankel og knæ, styrketræning med modstandsøvelser, træning på balancebræt og mini-trampolin. Træningen bør assisteres af fysioterapeut.

 

Prognose

Prognosen er ofte god, men der forekommer 5-10 % re-rupturer af senen. Specielt indenfor de første 3-4 måneder er der størst risiko for re-ruptur. Forekommer dette, er det nødvendigt med operation og forstærkning af senen.
Tilbagevenden til afsætskrævende sport vil under alle omstændigheder tidligst være tilrådeligt efter 8-12 måneder.