Tourettes Syndrom, børn

Hansen, Mai-Britt, læge

Hvad er Tourettes syndrom ?

Tourettes syndrom er en selvstændig psykiatrisk diagnose, som oftest stilles i barndommen. Det er en tic-lidelse, hvor der er eller har været mange motoriske tics og en eller flere vokale tics, selvom disse ikke behøver at have optrådt samtidigt. Motoriske tics viser sig ved muskelbevægelser/ muskelryk. Verbale tics er lyde/ord, der opstår pludseligt uden noget tilsyneladende formål.

 

Hvilke symptomer er der ved Tourettes syndrom ?

Motoriske tics er ufrivillige, hurtige, bevægelser, som ikke har en bestemt rytme. Der kan være tale om simple tics, som viser sig ved blinken med øjnene, trækken på skuldrene eller muskel-trækninger i nakke og halsmusklerne, så hovedet ryster i forskellige grader. Tics kan, når det er ansigstmusklerne, som er indraget, ligne forskellige grimasser.
Muskelbevægelserne kan også være så omfattende, at man taler om komplekse tics som viser sig ved hoppen og springen eller ved at barnet eller den unge slår sig selv. Verbale tics kan være lyde som rømmen, hosten, snøften men også skrig. Når det drejer sig om ord er det ofte nogle særlige ord, som ikke er socialt acceptable og virker stødende på andre.
Ved Tourettes syndrom er der multiple motoriske tics, hvilket vil sige mange forskellige bevægelser hovedsageligt i øvre kropshalvdel. Ordene og lydene kommer ofte nærmest eksplosivt. Tics er svære at kontrollere og undertrykke. Forsøges dette kan barnet opleve en indre anspændthed som først forsvinder kortvarigt ved udladning af nye tics. Typisk er derudover tics, symptomer i form af opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, tvangstanker, tvangshandlinger og stammen.

 

Hvem får Tourettes syndrom ?

Tourettes syndrom er et meget sjælden syndrom. Hyppigheden er ca. 0,5 promille i den sene skolealder, drenge tre til fire gange så hyppigt som piger. Sygdommen er delvis arvelig, men man mener også at miljøfaktorer har indflydelse. Symptomerne starter i 7-10-års alderen, først med ansigtstics som i løbet af måneder og år spreder sig til trækninger i arme og ben. Senere følger bizarre lyde og stødende ord.

 

Hvordan behandles Tourettes syndrom ?

Det er vigtigt at foretage en neurologisk og børnepsykiatrisk undersøgelse, hvis der er mistanke om Tourettes syndrom, både for at stille diagnosen, men også for at se om der er andre symptomer eller lidelser samtidigt. Det er vigtigt med information til barnet, forældre, skolekammerater og andre i omgivelserne for at give forståelse for at det er et handicap, som barnet har svært ved at kontrollere. Det er vigtigt at mindske stress i hverdagen og give mulighed for fysisk aktivitet. Barnet kan på grund af indre uro og anspændthed i det daglige have gavn af pauser, hvor det kan slappe af eller bruge sig fysisk, eventuelt. bevidst ryste tics`sene af sig. Endvidere kan der bruges forskellige adfærdsterapeutiske teknikker. Det kan være nødvendigt med behandling med medicin.

 

Prognose

Symptomerne tager til i ungdomsårene og forbliver ofte som livsvarigt handicap, selvom symptomerne har tendens til at aftage lidt i voksenalderen.

 

Relevante emner

Tics

Børne- og ungdomspsykiatri