Tre-dages-feber / den 6. børnesygdom

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er tre-dages-feber ?

Tre-dages-feber er en virussygdom forårsaget af Humant Herpesvirus-6 (HHV-6), men kan formentlig også i mere ukarakteristiske forløb forårsages af andre virus, således at ca. 75 % forårsages af HHV-6, 10 % af HHV-7 og de resterende 15 % af andre virus.

 

Hvem kan få tre-dages-feber ?

Langt de fleste tilfælde optræder i 6-12 måneders alderen. Optræder lige hyppigt hos drenge og piger. Således er mere end 90 % af børn immuniseret inden 2-års alderen. Et stort antal infektioner forløber således subklinisk. Immunisering overfor HHV-7 ser ud til at ske på et lidt senere tidspunkt.

 

Hvilke symptomer er der ved tre-dages-feber ?

 
  • Pludselig indsættende høj feber (> 39) som regel varende 3-5 dage, herefter brat temperaturfald.
  • Samtidig med den faldende temperatur fremkommer et rødligt, nærmest fladeformet udslæt med elementer på 2-5 mm. Udslættet starter på kroppen og spreder sig herefter til arme og hals med nogen involvering af ansigt og ben.
  • Udslættet er som regel ikke kløende.
  • Udslættet står i 1-2 dage.
  • Barnet som regel upåvirket bortset fra temperaturforhøjelsen.
  • Infektionen kan forløbe kun med feber uden udslæt eller med udslæt uden feber.
  • Der kan ses feberkramper i forbindelse med infektionen.
 
 

Hvordan smitter tre-dages-feber ?

Smitte sker formentlig først og fremmest fra voksne, der udskiller virus i spyt. Småudbrud i institutioner er dog observeret, hvilket tyder på, at børn kan smitte hinanden. Inkubationstiden er formentlig 5-15 dage.

 

Hvordan behandles tre-dages-feber ?

Der findes ingen specifik behandling. Såfremt barnet er utilpas af den høje feber, kan paracetamol (=panodil, =pinex, =pamol) gives son symptomatisk behandling.

 

Prognose

God, idet alle bliver raske. Der ses en sjælden gang en virusbetinget hjerne- eller hjernehindebetændelse i forbindelse med infektionen.

 

Relevante emner

Lussingesyge