H-Long

 Producent: Jemo-pharma A/S 

 

 depottabletter 

 

 Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere forhøjet indhold af kolesterol og triglycerider i blodet 

 

 1 depottablet indeholder: tørret hvidløgspulver svarende til 15 mg alliin.

Opbevares i almindelig temperatur. 

 
 

 Hvordan virker præparatet ?

 Præparatets virkningsmekanisme er ikke nøjagtigt kendt. Dette gælder især mekanismerne ved nedsættelse af triglycerider. Undersøgelser peger på, at en nedsættelse af kolesterolindholdet i blodet skyldes hæmningen af enzymet HMG-CoA reductase. 

 
 

 Hvor meget og hvornår ? 

 H-Long kan bruges ved lettere forhøjet kolesterol og triglycerider i blodet som supplement til diæt, hvor anden medicinsk behandling ikke er påkrævet.

Anbefalet dosering: Voksne: 1 depottablet daglig. Tabletterne skal indtages før et måltid og synkes hele. 

 
 

 Graviditet og amning 

 Kan anvendes. 

 
 

 Mulige bivirkninger 

 Risiko for hvidløgs lugt fra ånde og hud. Allergiske reaktioner, især hos særligt overfølsomme personer samt gener fra mavetarmkanalen. Overdosering kan være årsagen til kvalme og opkastning. 

 
 

 Bemærk !!!

  • indtagelsen af præparatet i større end de anbefalede doser, kan være årsagen til diarré og opkastning
  • præparatet forstærker muligvis effekten af blodfortyndende medicin (antikoagulantia)
  • midlet må ikke bruges ved allergi over for indholdsstoffer
  • midlet må kun bruges til børn efter lægens anvisning 
 
 

 Opbevares utilgængeligt for børn 

 

 Tager du andre lægemidler ? Er du i tvivl ? - spørg lægen eller en farmaceut !